3. detsember 2006 kell 22:00

Konfliktide lahendus on struktuuris

Ettevõttesiseseid konflikte lahendades on sageli abi firma struktuuri muutmisest.

Juhid teavad, kui suur väärtus on läbi vaieldud seisukohal, mida osapooled tunnustavad lahendusena. Samuti teavad nad, kui haavavalt võib mõjuda töökliimale, organisatsioonikultuurile ja tulemuslikkusele juhtide vinduv vastasseis.

Osa konfliktide põhjusi on seotud organisatsiooni eripäraga. See ei pruugi avalduda otseselt, vaid võib sarnaneda läbitilkuvale lamekatusele, mis lekib ühe toa laest, kuigi vesi voolab sisse hoopis teise toa kohalt.

Firmasiseste konfliktide puhul on oluline hinnata võimalust, et need tulenevad organisatsioonilistest probleemidest.

Saksa konfliktinõustaja Friedrich Glasli kogemuse põhjal on 90% tema nõustatud organisatsioone oma sisekonflikte lahendades teinud organisatsioonilisi muudatusi.

Organisatsiooni tegevust võib käsitleda kolme funktsiooni koosmõjuna. Need on loomine, teenindamine ja tootmine.

Loovorganisatsioonide põhiülesandeks on uute ideede produtseerimine. Uurimisinstituut, kõrgkool, loomeorganisatsioon, disainibüroo - kõigi nende ülesandeks on uue loomine.

Need organisatsioonid elavad oma liikmete õppimis- ja loomevõimest. Sellistes organisatsioonides tekivad konfliktid, kui piiratakse eetilist vabadust, tegevus politiseeritakse või loovtegevust juhitakse ainult majanduslikest kriteeriumitest lähtudes.

Kui tahad, et inimesed looks ja ei tülitseks, väärtusta loomingulist keskkonda, isikupärasust ja loomingulist vabadust.

Teenindusorganisatsioonid rahuldavad tarbija mingit vajadust. Konfliktid nendes organisatsioonides tekivad, kui teenindusprotsessi liigselt reglementeeritakse, tungides teenindaja isiklikku ellu.

Eriline väärtus on teenindusorganisatsiooni maine, mille kahjustamine mõjutab organisatsiooni sisesuhteid. Kui tahad, et inimesed oleksid head teenindajad, koolita neid, hoidmaks rutiini langemast, ning hoolitse, et firma identiteet oleks neile arusaadav ja tähtis.

Tootmisorganisatsioonides on eesmärgiks toodangu valmistamine ja oluline on, et töötaja mõistaks oma töö tulemuse tähtsust.

Kui inimene võõrandub oma töö tulemustest, hakkab ta firmasse oma isiklikke probleeme "sisse lugema", halvenevad nii suhted kui ka tulemused.

Kui inimest ja tema tööd väärtustatakse, on tal võimalus teha oma tööd hästi.

Autor: Tõnu Lehtsaar

Hetkel kuum