Urve Vilk • 24. august 2008
Jaga lugu:

Kõik, mis areneb, paraku ka muutub

Muudatused võivad olla kas oodatud või mitte, aga tänapäeval on see paratamatu fenomen, kõik, mis areneb, muutub.

Infoühiskonna, tehnoloogiate kiire arengu ja elukestva õppe taustal on muudatused paratamatud, iga päev muutuvad nii inimesed, organisatsioonid kui ka maailm tervikuna.

Kaootilises maailmas nõuavad pidevalt muutuvad eesmärgid uut tüüpi paindlikkust, edu saavutamiseks on oluline reageerida teistest kiiremini ja areneda koos ümbritsevaga.

Suurem osa inimestest eelistab töötada turvalises keskkonnas ning teadmine eelseisvatest muudatustest võib neis tekitada vastuseisu, stressi.

Edukas muutmine nõuab enamat kui uus protsess, tehnoloogia või poliitika. Edukas muutmine nõuab muudatustega seotud inimeste kaasamist ja nende osalemist.

Teooria järgi peaksid muudatused algama meeskonnale ideede maha müümisest. Seejärel tuleks töötajaid muudatustest mitte ainult informeerida, vaid kõikide töötajatega, keda muudatused puudutavad, tuleks asjad läbi rääkida.

Praktikas on eestlased aga ääretult kehvad läbirääkijad. Seda nii otsuste tegijate kui ka muudatustega kohanejate poolt.

Olgu plaanitavate muudatuste väljatöötamisse meeskonna mittekaasamise põhjuseks sotsialismiajast päritud autoritaarne juhtimisstiil või kiirustamine, pärsib see arenguprotsesse.

Kuigi vähesed oskavad suhtuda kriisi kui võimalusse, võiks muudatustes näha võimalust areneda, uut kogeda ja ennast tõestada.

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas