Indrek Kald • 4. november 2010 kell 11:41

Maa-amet pani veebi ohtlike ettevõtete kaardi

Tänasest on maa-ameti veebis üleval ohtlike ettevõtete kaart. Päästeametile teadaolevalt on Eestis 52 suurõnnetuse ohuga ja 523 ohtlikku ettevõtet.

Ettevõtmise eesmärgiks on tuua ohtlikke ettevõtteid puudutav info võimalikult mugaval moel inimesteni ning kõigi asutusteni, keda see puudutab, teatas päästeamet. Eelkõige peaks rakendus huvi pakkuma kohalikele omavalitsustele ning planeeringute ja ehitusprojektide koostamise ja kooskõlastamisega seotud asutustele ning ohustatud aladel viibivatele inimestele.

Päästeameti kriisireguleerimise osakonna juhataja Jaan Trossi sõnul on uus kaardirakendus väga vajalik. "Meil on piisavalt palju suurõnnetuse ohuga ja ohtlikke ettevõtteid, seega on oluline sellistest ettevõtetest lähtuvate riskidega arvestada ohustatud alade planeerimisel ning tõsta seal viibivate inimeste teadlikkust võimalikest ohtudest," märkis ta.

Kaardirakenduse projekt on valminud Lõuna-Eesti päästekeskuse, maa-ameti ning päästeameti koostöös. Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted on kemikaaliseadusest tulenevad ohtlikke aineid alammäärast või künniskogusest suuremas koguses käitlevad ettevõtted.

Hetkel kuum