ÄP fototoimetus • 23. november 2010 kell 21:00

Tulekul on kasvuaasta palgas ja tulemustes

Kuivõrd on täitunud ettevõtte tänavused eesmärgid ja millisena näete 2011. aastat?

Mart Melles, ASi Unieveem Eesti juhatuse esimees

Tänavu on läinud väga hästi. Ületame nii plaanitud müügi kui ka käideldava tonnaaži. 2011. aastal palkame 1-2 töötajat juurde, müük tuleb sama, mis sellel aastal.

Priit Põldar, ASi Kühne + Nagel tegevdirektor

Oleme tänavu kõikides valdkondades eelarvest ees. Järgmiseks aastaks planeerime nii käibe kui ka töötajate arvu kasvu. Lisaks sellel aastal juurutatud 24/7 terminali teenustele näeme teenuste valiku kasvu eelkõige laologistikas.

Krista Kalmholm, OÜ Cargobus juhatuse liige

Tänavu oli eesmärk esinduste võrgu laiendamine Eestis - saime juurde kolm esindust; veovõimaluste laiendamine kullerteenusena Leedus, Lätis ja Soomes; linnasisese kullerteenuse käivitamine; koostöö teiste vedajatega - avasime septembrist Cargobusi esindustes koostöös DPDga pakipoe, mis annab võimaluse saata pakid Euroopasse.

2011. aastal näeme käibe kasvu 10%. Uued teenused tulevad Skandinaavia ja Baltimaade suunal. Töötajate arv suureneb 22 töötaja võrra. Töötajate arvu kasv ei ole otseselt seotud mahtude suurenemisega, vaid suuremates kohtades, kus meil varem olid koostööpartnerid, hakkame ise enda töötajatega teenust osutama.

Argo Verk, OÜ Almaro Trans tegevjuht

Ettevõtte tänavused eesmärgid olid seotud käibe ja kasumi kasvuga. Mõlemad täituvad suure varuga. 2011. aastal peaks käive kasvama veel 10-15%. Töötajate osas saab selle kasvu sama arvu töötajatega.

Uno Heinla, ASi Estreftransservice juhataja

Meie eesmärk oli tänavu leida väljaspool Eestit uusi kliente ja selle oleme täitnud.

Kaheksa kuuga on täidetud ka eelmise aasta käibemaht. Meie käive sõltub klientide kaubamahtudest. Kui neil läheb hästi, siis oleme ka meie rahul. Aasta ei ole veel lõppenud, kuid järgmise aasta eesmärgiks seame selle aasta käibemahu säilitamise.

Tiit Roosvee, OÜ Alpi Eesti juhataja

Põhieesmärgiks käesoleval aastal oli jääda kasumlikuks. Tegelik olukord on palju parem ja tulemused on oodatust palju paremad. Järgmisel aastal plaanime käibe 5-10% kasvu tänu sellele, et alustame paari uue veosuunaga ja laiendame ladustamisteenuseid. Töötajate arv peaks suurenema 1-2 inimese võrra.

Kuidas on ettevõttes tänavu muutunud keskmine palk ja millisena näete palgamuutust järgmise aasta eelarves?

Mart Melles, ASi Unieveem Eesti juhatuse esimees

Palk ei ole tänavu muutunud. Järgmiseks aastaks plaanime palgatõusu ca 5%.

Marina Nikita, OÜ EKLT piirkonna juht

Ettevõtte keskmine palk on püsinud läinud ja lõppeval aastal stabiilsena.

Dmitri Redkin, OÜ Contimer juhataja

Aasta ei ole veel lõppenud, kuid ei prognoosi palga kasvu. Järgmise aasta keskmise palga kasv ei ületa 5%.

Priit Põldar, AS Kühne + Nagel tegevdirektor

Tänavu on taastunud kriisieelne palgatase. Järgmiseks aastaks planeerime mõningates valdkondades väikest tõusu.

Krista Kalmholm, OÜ Cargobus juhatuse liige

Keskmine palk on tänavu samaks jäänud, optimeeritud on struktuur ja jagatud osaliselt juurde tööülesandeid. Tuleva aasta eelarves on planeeritud tõusuks 10-20%, vastavalt tulemuslikkusele.

Tiit Roosvee, OÜ Alpi Eesti juhataja

Tänavu palk ei ole muutunud. Lisatasud on vähenenud, seoses käibe ja kasumi kahanemisega. Palka järgmisel aastal muuta ei ole plaanis, ilmselt aga suurenevad lisatasud.

Eino Ruus, OÜ Veoste Eksepdeerimise Agentuur juhatuse esimees

Tööjõukulud keskmiselt töötaja kohta kuus on aastal 2010 võrreldes aastaga 2009 vähenenud 6,1%.

Mati Kärt, ASi DHL Estonia juhatuse liige

Keskmine palk on olnud samal tasemel kui eelmisel aastal. Muutunud on aga firma kogu personalikulu, mis on kasvanud tänu töötajate arvu kasvule ja tulemustasude tõusule.

Argo Verk, OÜ Almaro Trans tegevjuht

Keskmine palk on olnud 2009. - 2010. aastal sama. 2011 tõenäoliselt tõuseb pisut seoses suurenenud töömahuga.

Uno Heinla, AS Estreftransservice juhataja

Tänavu ei ole keskmine palk meie ettevõttes muutunud. Esialgsete plaanide järgi me ei näe keskmise palga muutust ka edaspidi.

Autor: ÄP

Hetkel kuum