Kadrin Karner • 17. jaanuar 2011 kell 12:12

Emor: kodanikud valmis aktiivselt valimistel osalema

Eesti kodanikud on valmis aktiivselt osalema lähenevatel Riigikogu valimistel, teatas TNS Emor uuringu tulemusest. 

Kindlasti valima minna kavatsejate hulk oli nii novembris kui ka detsembris 62% tasemel. See tase on oluliselt kõrgem, kui enne 2007. aasta Riigikogu valimisi. Siis plaanis kindlasti valima minna 56% küsitletutest. 

Emori hinnangul lubab tulemus prognoosida valimistel 2007. aastaga võrreldes suuremat aktiivsust, kuna tavaliselt kasvab inimeste valimisolek valimistel osaleda 1-2 nädalat enne valimisi veelgi.

Kindlasti valima minejate hulgas on enam kõrgema hariduse, kõrgema sissetulekuga ning vanemaealisi kodanikke. Näiteks kõrgema haridusega inimeste hulgas on potentsiaalne valimisaktiivsus 75%, samas põhiharidusega inimestel vaid 48%, kõrgema sissetuleku rühmas 76% ning üle 50-aastaste hulgas 69%. Potentsiaalne valimisaktiivsus ei sõltu soost ega rahvusest – nendes segmentides pole olulisi erinevusi.

Võrreldes 2007. aastaga on kõige enam kasvanud potentsiaalne aktiivsus nooremate vastajate ja eestivenelaste hulgas. Kui 2007 jaanuaris soovis valima minna 51% alla 35-aastastest ja 48% mitte-eestlastest, siis eelmise aasta lõpus oli neid vastavalt 56% ning 62%.

Kindlasti valima minejate hulka mõõdetakse 10-palli skaalal ja kindlasti valima minejate hulka on arvestatud need, kes andsid vastuseks 8-10 palli.

Teave tugineb TNS Emori seireuuringutele perioodil november–detsember 2010. TNS Emor küsitles novembris 800 ja detsembris 796 kodanikku vanuses 18–74. Seire toimub TNS Emori initsiatiivil.

Hetkel kuum