Bakuu-afäär jõudis Ekspressi aktsionäride koosolekule

26. juuni 2014, 00:00

Reedel peetud Ekspress Grupi aktsionäride üldkoosolekul tekitasid elevust hiljuti Bakuu-afääri eest esimeses kohtuastmes vangi mõistetud Tõnis Haavelile kuuluva osaühingu Grupivara esindaja vastuväited majandusaasta aruande kinnitamisele.

Grupivara lepinguline esindaja, advokaadi­büroo Eversheds Ots&Co partner ja vande­advokaat Tambet Toomela esitas esmalt teabenõude, milles väitis, et ettevõtte majandusaasta aruandes toodud lünklikud andmed ei võimalda Delfi Eesti, Delfi Läti ja Delfi Leedu kaetava väärtuste testi re­produtseerida.

Seejärel nõudis ta muu hulgas, et Ekspress Grupp esitaks Delfi Eesti, Delfi Läti ja Delfi Leedu vastava üksuse kohta eraldi prognoositava käibe, püsi- ja muutuvkulud ning EBITDA ehk kulumieelse ärikasumi konkreetsete prognoosiaastate lõikes.

Otsust ei mõjutanud. Toomelale vastanud Ekspress Grupi finantsdirektor ja juhatuse liige Pirje Raidma selgitas, et kõik teabenõudes nõutud informatsioon on aruandes olemas ja vastab rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele. “Jah, siin ei ole täpselt Exceli tabelit, mille järgi need arvutused on tehtud, aga sellist detailset tabelit ei nõua ükski raamatupidamisseadus,” selgitas ta.

Toomela vastas seepeale, et jääb antud punktis eriarvamusele, kuna just detailset infot tema esindataval ettevõttel vaja minevatki. Järgnenud hääletusel kinnitati majandusaasta aruanne siiski 100% poolthäältega. 100 Grupivara vastuhäält ehk praeguse turuväärtusega 103 euro suurune osalus moodustab 0,0003% ettevõtte aktsiatest ja seega tulemust ei mõjutanud.

Hääletustulemuste teatavakstegemise järel võttis Toomela taas kord sõna ning esitas ametliku vastuväite.

Ta selgitas, et Ekspress Grupi majandusaasta aruanne ei vasta nõuetele ega kajasta äriühingu finantsseisundit korrektselt, mistõttu tuleks see jätta kinnitamata. “Meie hinnangul on piisavalt põhjust arvata, et Delfi üksused on tugevalt ülehinnatud, ei vasta raamatupidamisstandarditele ja andmed on liialt üldised,” lausus ta koosolekul peetud sõnavõtus.

Nõuab täiendavat infot. Äripäevale antud inter­vjuus väitis Toomela, et Grupivara meelest on Delfi selgelt ülehinnatud. “See vahemik võib olla umbes 8–9 miljoni euro kanti,” leidis ta. ­“Ekspress Grupp on raamatupidamisnõudeid rikkudes kajastanud online-meedia segmendi kohta andmeid väga üldiselt ja neid andmeid pole võimalik järele kontrollida, vaatamata sellele, mis juhatus täna väitis.”

Tema sõnul on ta seda ise koostöös finants­ekspertidega kontrollinud ja see pole täiendavate andmeteta võimalik.

Toomela  hinnangul pole ajalooliselt Delfi üksuste näitajad olnud kunagi sellised, mis võimaldaks juhatusel määrata selliseid kasvuprognoose nagu praegu.

“Sealt oleks vaja kõvasti õhku välja lasta, et need andmed paika saada ja tulemit õigesti kajastada,” nentis ta. “Praegu võib tegelikult väga vabalt olla tegemist olukorraga, kus Ekspress Grupil ei olegi kasumit, mida jaotada.”

Toomela lisas, et lähiajal otsustab Grupivara, kas pöördub tõe välja selgitamise nimel kohtusse või mitte. Ta kinnitas, et Grupivaraga esindab ta juhatuses tegutsevat Tõnis Haavelit ja firma osanikku Kaur Kenderit.

Küsimusele, kas ligemale saja euro suurune aktsiakapital on piisav nõnda suureks ettevõtmiseks, vastas Toomela jaatavalt. “Täna on see sada, homme võib-olla rohkem, Ekspress Grupi aktsiad on ju vabalt kaubeldavad,” rääkis ta. “Võtame asja pikas perspektiivis.”

Kobin: Kender ja Haavel lõbustavad ennast. Ekspress Grupi juhi Gunnar Kobini jätsid koosolekul kõlanud vastuväited silmnähtavalt ükskõikseks ning ta ei tõstnud Toomela päringute peale oma nutiseadmelt silmigi. Intervjuus Äripäevale ütles ta, et on veendunud majandusaasta aruande vastavuses kõigile börsiettevõtetele kehtestatud normidele ja reeglitele.

“Selle on audiitorid üle vaadanud ja kinnitanud ning pole mingit põhjust arvata, et seal oleks midagi valesti,” kinnitas ta. “Kogu selle asja sisu seisneb tegelikult selles, et kõigi suurte võlakirjainvestorite lemmik fondivalitseja Tõnis Haavel lõbustab ennast ja oma sõpra Kaur Kenderit selle ettevõtte kaudu Ekspress Grupi nõukogu ja aktsionäride arvel. Mingit muud sisu seal ei olegi.”

Varatu Haavel jaksas advokaadi palgata. Kobin toonitas, et tema hinnangul muudab kogu asja äärmiselt pikantseks tõik, et Bakuu-afääri kohtuotsuse järgi on Tõnis Haavel varatu, ent ometi jätkub tal raha palgata advokaat aktsionäride koosolekule kirju tooma ja seal esinema.

Seda, kas asi võiks tõsisema pöörde võtta, Kobin öelda ei osanud. “Kui kohtusse hagide kirjutamine kuulub Tõnis Haaveli ja Kaur Kenderi meelelahutustegevuste valdkonda, siis ma ei suuda seda küll kuidagi takistada, see on nende enda asi, mida nad kaebavad.”

Haaveli ja Kenderi motiiv aktsionäride koosolekut saboteerida tuleneb Kobini hinnangul viimaste meelestatusest Ekspress Grupi asutaja ja suuromaniku Hans H. Luige vastu. “Ekspress Grupi suuraktsionär Hans Luik on Tõnis Haaveli vastu olnud kohtus selle tõttu, et Tõnis Haaveli investeerimispettuse tulemusena on Hans Luik kaotanud miljoneid eurosid,” rääkis ta. “Võib-olla härra Haavelil kuidagimoodi aitab rahuneda sellist laadi tegevuse viljelemine, mingit muud mõistus­pärast tausta sellel olla ei saa.”

  • Vaikelu koosolekul

Enamiku Tallinna börsiettevõtete koosolekutel saab osalejaid mõõta vähemalt mitmetes kümnetes, aga Ekspress Grupi 3463 aktsionärist oli eelmisel nädalal esindatud vaid tosinkond. Lahutades juhatuse liikmed ja abipersonali, piisaks investorite loetlemiseks kahe käe sõrmedest.

Ühe vanahärrast aktsionäri koosoleku eel esitatud küsimusele, miks koosolek toimub nii väiksel pinnal, kui teistel ettevõtetel on selleks suur saal, vastas Ekspress Grupi juht Gunnar Kobin, et põhjus on ettevõtte väiksus. “Aktsionäre on palju, aga keegi ei viitsi kohal käia,” ütles ta.

Huvipuudus. Üldkoosolekul kutsuti nõukogust tagasi ­Ville ­Jehe ja Aavo Kokk ning valiti ­uuteks liikmeteks ettevõtjad Indrek Kasela ja Jaak Ennuste. Ühtki endist ega praegust nõukogu liiget kohal ei viibinud.

Grupi tulemustest rääkides tõdes ettevõtte finantsdirektor Pirje Raidma, et läinud aasta oli täis nii positiivset kui ka negatiivset. “Saame rahul olla online-meedia käekäiguga – oleme jõuliselt arendanud Delfi TVd, tulnud välja mitme erineva portaaliga kõigis Balti riikides ja meie perioodika segmendis on jätkuv digitellimuste kasv,” loetles ta.

Ukraina fiasko. Negatiivse külje pealt tõi Raidma välja grupi otsuse lõpetada 1. märtsist Delfi tegevus Ukrainas, kuna kuue aastaga Ukraina Delfi arendamisesse investeeritud ligi kaks miljonit eurot ei toonud online-portaalide turul edu.

Samuti teevad tuska reklaamitulu langus, päevalehtede keeruline käekäik ning sellest tulenevad allahindlused. Erakorraliselt mõjutas ettevõtet ka kohtuvaidlus ASiga Eesti Meedia.

Samas on Raidma sõnul kontserni laenukoormus vähenenud, mis omakorda lubab turul julgemalt ringi vaadata. Tulevikueesmärgid on tema sõnul  reklaamikäibe ja tiraažide suurendamine või vähemalt hoidmine ning online-meedia käibe kasvatamine.

 

Mis on mis

  • Grupivara teabenõue

1. Eraldi prognoositav käive, püsi- ja muutuvkulud ning EBITDA konkreetsete prognoosiaastate lõikes (st kõik andmed vastava kaetava väärtuse testi prognoosi algusaastast kuni lõppaastani) 2008–2013 iga aasta kohta kaetava väärtuse testi üksuste (s.o Delfi Eesti, Delfi Läti ja Delfi Leedu) vastava üksuse kohta.

2. Diskonteeritava rahavoo prognoos vastavate üksuste lõikes, kui ülalmainitud testides toodud diskonteeritav rahavoog erineb EBITDAst. Ühtlasi palume selgitada diskonteeritava rahavoo erinevuse põhjust EBITDAst.

3. Vara kaetava väärtuse testiga kaetavate üksuste (s.o Delfi Eesti, Delfi Läti ja Delfi Leedu) iga üksuse kohta eraldi tegelik (st ajalooline) käive, püsi- ja muutuvkulud ning EBITDA 2008–2013 iga aasta kohta.

4. Ekspress Grupi koostatud kaetava väärtuse test üksuste (s.o Delfi Eesti, Delfi Läti ja Delfi Leedu) kohta eraldi 2008–2013 iga aasta kohta.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. June 2014, 19:05
Otsi:

Ava täpsem otsing