Äripäev • 14. mai 2018 kell 10:51

Seadus pani paika alampalga arestimise piirid

Foto: PantherMedia/Scanpix

Eelmisel nädalal otsustas riigikogu uue seadusemuudatusega täpsustada kohtutäiturite põhitasu määrasid ning alampalga arestimist, vahendas justiitsministeerium.

Vastu võetud advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus viib põhiseadusega kooskõlla kohtutäiturite põhitasud määrad, kohtuistungite helisalvestamise korra, ning täpsustab võlgniku alampalgast kuni 20% arestimise.

Kohtusse helisalvestised

Edaspidi helisalvestatakse kõikides kohtumenetluse liikides kohtuistungid - seni oli see nõutud vaid üldmenetluses kriminaalasjade puhul. "Helisalvestamise laiendamine annab kohtuistungil toimuvast parema ülevaate nii menetlusosaliste kui ka kõrgema astme kohtute jaoks ning vähendab sõna sõna vastu peetud vaidlusi kohtuistungil," selgitas justiitsminister Urmas Reinsalu.

Istungi helisalvestis tuleb lisada kohtutoimikule ja menetlusosalistel on nendega õigus tutvuda vastavalt toimikuga tutvumise reeglitele.

Sissetuleku arestimise kord

Oluline muudatus puudutab ka võlgniku alampalga või sellest väiksema sissetuleku kuni 20% arestimist kuus. Seni lubas seadus täituritel võtta mitme võlanõude korral võlgniku alampalga suurusest sissetulekust ära mitu korda 20%, kuni võlgnikule jäi kätte vaid 140 eurot.

Nüüd sõnastab seadus, et kõigepealt tuleb alampalgast maha lahutada arvestuslik elatusmiinimum ja alles seejärel leida 20%, mida võlgnikult võtta. Seadus annab ka selgema valemi mittearestitava miinimumi arvestamiseks siis, kui võlgnikul on ka ülalpeetavad.

Täiturite uued tasumäärad

Kolmanda olulise muudatusena näeb seadus ette kohtutäiturite uued tasumäärad, sest aasta alguses tunnistas riigikohus kohtutäiturite põhitasu määrad põhiseadusega vastuolus olevaks. Nüüd tõsteti kohtutäituri põhitasu määra väiksemate nõuete puhul ning vähendati oluliselt suuremate nõuete puhul.

Reinsalu selgitas, et kohtutäituri põhitasu määrad peavad olema mõistlikus ulatuses riigilõivumääradest suuremad, sest kohtutäitur peab enda tasudest katma büroopidamise kulu ning ta peab vastutama kogu ametipidamise eest. 

Hetkel kuum