Mariliis Pinn • 5. detsember 2006 kell 7:01

Koonga küla tõrjub kaevureid

Keskkonnaministeeriumi algatatud keskkonnamõjude hindamine Koonga dolomiidimaardlas on sealsed talunikud ärevile ajanud.

Talunikud kardavad, et kaevandus hävitab looduse, seejuures looduskaitsealused Mihkli ja Naissoo tammiku, kirjutas Pärnu Postimees.

Nagu keskkonnaministeerium teavituskirjas vallale kinnitab, hävitab kogu taotletava varu kaevandamine, mida on kahe taotluse kohta kokku üle kahe miljoni kuupmeetri, vähemasti kaevandusalal ehk 24 hektaril kõik maapealse.

Uuring peab vastuse andma küsimustele, kuidas karjääri töötamine mõjutab vääriselupaiku ja looduskaitsealasid, kuidas põhjavee taseme alandamine kaevandamisel kuni viie meetri jagu mõjutab kaevusid ja kuhu annab suunata väljapumbatav vesi, et vältida kaevude ja ümbruskonna reostamist.

Ministeeriumilt taotlevad voli kaevandada Koonga dolomiidimaardlas dolokivi ehituskillustiku ja -kivi tootmiseks Pärnu firmad Vestman Varahalduse AS ja Lindamäe OÜ. Vestman Varahalduse AS on Koonga maardlapealse talunikelt 11,76 hektarit maad ostnud ja Lindamäe OÜ soovib kaevandada riigimetsas 11,97 hektaril.

Hetkel kuum