24. november 2011 kell 8:04

Valitsus ei nõustunud töötuskindlustusmakse määra alandama

Valitsus ei nõustunud töötukassa ettepanekuga alandada töötuskindlustusmakse määra                           3 protsendile.

Valitsus arutas tänasel istungil töötuskindlustusmakse määrade kehtestamist 2012. aastaks. Eesti Töötukassa nõukogu on teinud valitsusele ettepaneku kehtestada 2012. aastaks kindlustatu maksemääraks 2% (2011. aastal 2,8%) ning tööandja maksemääraks 1% (2011. aastal 1,4%).

Valitsus ei toetanud töötukassa ettepanekut, toetudes rahandusministeeriumi seisukohtadele. Rahandusministeerium on arvamusel, et arvestades töötukassa reservide praegust mahtu ning kiiresti kasvanud ebakindlust tuleviku suhtes ei ole põhjendatud 2012. aastal töötuskindlustusmakse määrasid alandada.

Töötukassa nõukogu poolt töötuskindlustuse maksemäärade osas ettepaneku tegemisel ei ole arvestatud kõiki a(s)jakohaseid argumente, sh viimase kuul toimunud arenguid, mistõttu ei ole ettepanek kooskõlas töötuskindlustuse seaduse § 41 lõike 3 teises lauses nimetatud töötuskindlustuse maksemäärade piisavuse kriteeriumiga, eriti arvestades väliskeskkonna ning Eesti majanduse ja tööturu arengute äärmise ebamäärasusega nii lühemas kui ka keskpikas perspektiivis, teatas valitsuse pressiteenistus.

Eelnevaga seoses otsustas valitsus lükata edasi arutelu tööturuteenuste ja -toetuste 2012. aastaks ülekantavate vahendite määra üle.

Autor: 1706-aripaev

Hetkel kuum