Vastutuse jagunemine veoahelas

21. aprill 1998, 00:00

Kui ühe lepinguga kindlaksmääratud tingimustel teostavad vedu mitu vedajat järgemööda, siis iga vedaja kannab vastutust kogu veo eest. Teine vedaja ja iga sellele järgnev vedaja muutub kauba ja saatedokumendi vastuvõtmisel veolepingu osapooleks ja vastutab saatedokumendis nimetatud tingimustel.

Tihtipeale sõlmib aga vedaja saatjaga kaks veolepingut: CMR-saateleht ja lisaleping. Viimases lepingus märgitakse tavaliselt ära kohaletoimetamise tähtaeg ja leppetrahv kohaletoimetamisega viivitamise eest. Seda seetõttu, et CMR-saatelehel ei ole väidetavalt märkuste jaoks piisavalt ruumi. Kuna kaubaga liigub kaasas CMR-saateleht ja järgnev vedaja võtab kaubad vedada saatelehel märgitud tingimuste kohaselt, siis vastutab esimene vedaja viivitamise eest suurema summa ulatuses kui järgnevad vedajad. Seda muidugi eeldusel, kui erikokkuleppe sõlmimisel kõrgema vastutuse kohta järgitakse täpselt artikli 26.1 korda. (Artikli 26.1 kohaselt peab erikokkuleppe sõlmimisel kõrgema vastutuse peale olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 • veolepingus lepitakse kokku kauba kohaletoimetamise tähtaeg;
 • veolepingusse märgitakse selle summa suurus, mille järgi tunnistatakse kehtetuks artikli 23.5 järgne vedaja vastutuse rahaline limiit kohaletoimetamisega viivitamise eest (veotasu suurus) ning mille järgi on vedaja samadel alustel vastutav kuni kokkulepitud summa piires (leppetrahv);
 • vedaja nõuab saatjalt eraldi tasu vastutuse suurenemise eest ja saatja tasub vedajale nõutava summa.)
 • Hoolimata esimese vedaja ja saatja vahelisest kokkuleppest ei vastuta järgnevad vedajad kohaletoimetamisega viivitamise eest suuremas ulatuses kui saadaolev veotasu. Seetõttu, kui vedu teostab mitu autovedajat ja esimene vedaja ei soovi endale võtta suuremat vastutust kui järgnevad vedajad, on hädavajalik märkida ka CMR-saatelehele kõik nõutavad andmed.

  See kehtib samuti juhul, kui vedu teostab algusest lõpuni küll üks autovedaja, kuid ta saab selle veo ekspedeerija käest, kes võtab endale Eesti ekspedeerijate assotsiatsiooni üldtingimuste kohaselt vastutuse samadel alustel kui tegelik vedaja.

  Kui ekspedeerija annab oma nimel välja CMR-saatelehe kui vedaja, siis on ta CMR-konventsiooni mõistes automaatselt esimene vedaja ning vastutav CMR-konventsiooni tingimuste järgi. Vedu teostav vedaja on CMR-konventsiooni artikli 34 järgi järgneva vedaja rollis ja on vastutav nende tingimuste kohaselt, mis on kantud saatelehele.

  (Autovedaja vastutusest kohaletoimetamisega viivitamise eest loe ka käesoleva aasta 10. ja 17. veebruari ning 17. märtsi Äripäevast).

  Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
  06. December 2011, 19:34
  Otsi:

  Ava täpsem otsing