4. august 1998 kell 22:00

Soojustus säästab poole küttest

Küttekulude arvestus näitab, et halvasti soojustatud väikeelamu kulutab kütet üle 80 kWh/m³ aastas (õliküte ca 10l kWh/m³). Seevastu uue hästi soojustatud ja majapidamisseadmetega varustatud eramu küttesooja aastakulu kuupmeetri kohta on poole väiksem.

Soojusenergia kulub elamus küttele, õhuvahetusele ja soojale veele. Vanas, halva soojapidavusega majas kaob üle poole soojusenergiast lagede, seinte ja põrandate kaudu. Kui korruselamus hoiab küttekulu kokku aknale kolmanda klaasi lisamine, siis eramus on selle mõju kogu soojakaole suhteliselt väike -- väikeelamus moodustavad aknad jahtuvast välispiirdest vaid 5% (korruselamus 20--25%).

Väikeelamus tuleb kütteenergia säästmiseks erilist tähelepanu pöörata lagede ja välissseinte soojustamisele (sääst ~20%). Et hästi soojustatud elamu üksikute konstruktsioonide liitekohad ei jääks tuulele avatuks ja jahedateks, tuleb need enne soojustamist katta õhutiheda materjaliga. ÄP

Hetkel kuum