27. november 1996 kell 22:00

Suurim müügiedu Ericssonil

Andmaks ülevaadet side- ja kontoritehnika maailmas toimuvast ja turuseisust, hakkab Äripäev regulaarselt avaldama kaubagruppide müügistatistikat. Algust teeme kolmandas kvartalis müüdud suurte telefonijaamadega. Suureks telefonijaamaks peame 30 üheaegset kõnet võimaldava kahemegabitise traktiga töötavat telefonisüsteemi. Et tegemist on mahuka investeeringuga, pole müüdud süsteemide arv märkimisväärselt suur, kuid turuseisu valgustab esitatud tabel siiski.

Eelkõige näitavad toodud numbrid telefonisüsteemide taga olevate klientide arvu. Müüdud telefonisüsteemide koguarv näitab selle kaubagrupi kujunemist märkimisväärseks müügiartikliks. Hilisem kvartalite võrdlus näitab valitsevaid arengutendentse.

Selline statistika ei näita aga seda, kui palju on üks või teine firma saanud rahalist kasu, sest iga süsteem on unikaalne ning erineva hinnaga. Samuti ei näita see jaamade taga olevat abonentmahtu.

Osa suuri telefonijaamu kasutavad kahemegabitistest välisliinidest vanemat MFCR2, teised aga uuemat Euro ISDN 30 B+D, osa töötavad mõlemal versioonil. Viimastel on seetõttu ka suurem müügiedu. Et telefonivõrgust tulenevalt pole suuremas osas Eestis praegu võimalik ISDNi kasutada, siis näiteks Ascomi ja DeTeWe jaamu, mis töötavad ainult ISDNil, ei saagi nii palju müüa.

Et aga need kaks versiooni on hinnalt võrdsed, siis ISDNi kasutusvõimaluse korral eelistatakse ISDN-jaamu kui suuremal hulgal ja kvaliteetsemaid teenuseid võimaldavaid. Seetõttu vaid R2-l töötava jaama Iwatsu nõudlus väheneb, seda eriti Tallinnas.

Edetabeli tippu jõudnud Ericssoni müügiedu võib seostada sellega, et üks tema edasimüüjaid on infot valdav operaatorfirma Eesti Telefon (ET), kes on otsustanud klienti teenindada lisaks võrku ühendamisele ka jaamu müües. Et ta on võtnud tootenomenklatuuri Ericssoni ja Siemensi jaamad, on Eesti Telefoni vaba valik. Võrku ühendab ET hea meelega ükskõik millise tootja keskjaama, sest nende teenistus tuleb otseselt peetavatest kõnedest.

Edetabeli lõppu jäävad kaubamärgid, mille müügiandmeid firmad ei avalikustanud. Alcatel põhjendas keeldumist lühikese turul olemisega, LH Data hetkeliste segadustega firmas, Siemensiski pidavat olema praegu nii palju probleeme, et kellelgi ei ole aega müüdud jaamu kokku lugeda.

Hetkel kuum