Anne Oja • 15. november 2011 kell 4:44

Varuli büroo: iga saritehing võib hinda mõjutada

Väiksel Tallinna börsil võib iga tehinguseeria väärtpaberite hinda mõjutada ja seeriatehinguid on üldse raske põhjendada, hoiatab Varuli advokaadibüroo vandeadvokaat Ants Mailend.

Riigikohus saatis Eesti Ekspressi aktsia hinna manipuleerimises kahtlustatud Arne Randmaa väärteoasja Harju maakohtusse tagasi, et seda arutataks uues koosseisus.

Riigikohtu lahendit (vt siit) kommenteerib vandeadvokaat Ants Mailend.

Arne Randmaa karistamist puudutav väärteoasi on esimene riigikohtult sisulise lahendi saanud vaidlus. Samas ei ole põhjust kõrgeima kohtu otsuse olulisust üle hinnata, sest tegemist pole lõpliku kohtulahendiga. Pigem antakse selles madalama astme kohtule juhiseid asja lahendmaiseks.

Seega on tegemist pigem esimese üldise suunisega edasise praktika jaoks nii samas asjas kui ka teistes sarnastes vaidlustes. Eeltoodu tähendab aga, et turuosaliselt nõutakse iga tehingu varasemast veelgi hoolikamat läbimõtlemist, mis eeldab teadlikkuse tõstmist ning professionaalsete nõustajate poole pöördumist.

Otsuse olulisim osa on järeldus, et turuosaline peab olema ise alati võimeline iga tema poolt tehtud tehingut majanduslikult ratsionaalselt põhjendama, st põhjendatust ei pea süüteomenetluses tõendama vaid riik.

Paslik on märkida, et riigikohtu selline seisukoht ei tulnud üllatuslikuna – nimelt on Euroopa Inimõiguste Kohus teinud üsna värskes 06.10.2011 kohtulahendis juba aastaid Prantsusmaal kestnud Soros vs Prantsusmaa asjas. Vaidlus ise on küll üsna vana – ulatudes 1990. aastate algusesse. Ka nimetatud lahendis seadis kohus just tehinguid teinud isikule üsna suuri tõenduslikke nõudeid. Tulevik näitab, kuivõrd selline otsus mõjutab teiste liikmesriikide praktikat.

Nüüd tuleb ära oodata antud asjas tehtavad uued otsused. Küll kumab riigikohtu otsusest läbi rõhk ratsionaalsele põhjendusele – nii võib üleüldse seeriatehingute tegemine olla põhjendatav vaid äärmistel juhtudel, arvestades, et üsna väikse kauplemisaktiivsusega Tallinna börsil võib iga tehinguseeria teoreetiliselt omada hinda kujundavat toimet.

Hetkel kuum