Äripäev • 14. september 2017 kell 8:01

Valitsus kiitis heaks eelnõu investorite kaitse tugevdamiseks

Rahandusminister Toomas Tõniste  Foto: Andras Kralla

Täna valitsuse heakskiidu saanud eelnõu peamine eesmärk on investorite kaitse tugevdamine, kuna finantsturgudel tegutseb üha rohkem investoreid ning pakutavad teenused ja väärtpaberid muutuvad järjest keerukamaks.

„Seadusemuudatused võimaldavad investoril pankade ja teiste investeerimisteenuste pakkujate tegevusest paremini aru saada ja oma huve kaitsta. Investeerimisteenuste pakkujad peavad hakkama investorile edaspidi andma põhjalikumat teavet pakutavate teenuste ja vahendustasude kohta ning selgitama, miks konkreetsed teenused või väärtpaberid just konkreetse investori vajadustega sobivad,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste.

Näiteks on eelnõuga ette nähtud, et klienti tuleb senisest põhjalikumalt teavitada hüvedest ja tasudest, mida pank või investeerimisühing saab või annab seoses teenuse osutamisega. Kliendil on õigus teada, milliseid kulutusi tehakse tema portfelli arvelt, teatas rahandusministeerium.

Samuti on ette nähtud nõuded väärtpaberitoodete väljatöötamiseks ja klientidele turustamiseks. Neid nõudeid kohaldatakse lisaks ka investeerimishoiuste soovitamisele ja turustamisele. See aitab tagada, et selliste investeerimistoodete väljatöötamine ja turustamine toimub läbimõeldult, panga või investeerimisühingu juhtkonna teadmisel ja nii, et klientidele pakutakse vaid selliseid investeerimisvõimalusi, mis vastavad nende vajadustele.

Eelnõuga täiendatakse väärtpaberitega seotud kliendi korralduste täitmise reegleid. Seaduse kohaselt peab pank või investeerimisühing tagama, et täidab kliendi väärtpaberikorralduse parimatel tingimustel. Edaspidi peab pank või investeerimisühing kliendile selgitama põhimõtteid, kuidas ta on valinud korralduse täitmise viisi ja koha.

Täiendatud on ka nõudeid investeerimisnõustamise osutamisele. Investeerimisnõustaja teadmised ja pädevus peavad edaspidi vastama finantsinspektsiooni kehtestatud standarditele.

Eelnõu näeb ette võimaluse börsidele ja teistele finantsturu osalistele pidada eraldi keskkonda väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete väärtpaberitega kauplemiseks.

Kavandantud muudatused puudutavad lisaks pankadele ja investeerimisühingutele ka fondivalitsejaid, varahaldusettevõtteid ja Nasdaq Tallinna börsi.

Seadus jõustub 3. jaanuaril 2018.

Eelnõuga muudetakse väärtpaberituru seadust ja teisi seadusi. Eelnõu on kättesaadav eelnõude infosüsteemist EIS: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/90854317-187d-4521-a429-1b5a74f38309

Hetkel kuum