16. september 1997 kell 22:00

Kas ajapikendus on vajalik?

POOLT

EVPde süsteem mõeldi välja meie ühtse omandi mingil moel õiglaseks jaotamiseks. Riik andis talle väärtuse ja riik väitis ka, et iga inimene, kes selle EVP saab, saab seda kasutada uutes majandustingimustes mingite hüvede saavutamiseks -- korteri erastamiseks, aktsiate ja maa ostmiseks. Ma arvan, et riigi kohus, täpselt nagu rahagi puhul, oleks sellele väljalastud väärtpaberile katte kindlustamine. Sellepärast arvan, et niikaua peaks EVP vastu pidama, kuni riik on loonud võimalused nende täielikuks kasutamiseks.

Sest kui näiteks palgapäeval makstakse palka ja sellest poolel ei ole kauba või teenuste katet -- pole ju kah aus. Kui oleks olnud, mida osta, siis rahvas oleks selle juba ammu reipalt ära ostnud. Kuna maareform, erastamine, kõik see värk ei tea mis põhjustel pisut viibib, siis riik peab lihtsalt iseendale rohkem aega jätma oma kohustuste täitmiseks.

See on puhas talupojaloogika, ma ei toetu mingile analüüsile. Ja mina firma juhina, kes tegeleb praegu maa väljaostmisega, tervitan kindlasti seda otsust.

Mina olen seda meelt, et tõepoolest võiks lüüa mingil hetkel piiri ette, sest EVPde trall on käinud juba 4--5 aastat ja mingil hetkel peab ikka lõpp tulema. Kaua see venitamine niimoodi kestab. See paneks ka kõik EVPd ringlusesse. Kuni sellega venitatakse, ei ole sundi kõiki oma EVPsid mängu panna. Mul enda isiklikudki EVPd tolmuvad kuskil riiulis.

Üks konkreetne piir peaks ees olema, see oleks kõigile teada, kõik teeksid oma otsused ja plaanid selle järgi ja ongi kogu lugu.

Eks igal asjal on mitu poolt. Aga puhtpragmaatiliselt EVPde seisukohast võttes, sidumata seda teiste variantidega -- niikuinii oli ta ette nähtud niisuguse ajutise variandina, mis oli vaja ära kasutada.

Pikendamisotsus EVP hinda oluliselt ei mõjuta. Kui on selge, et ühel hetkel piir ette tõmmatakse, tekib nõudlus EVPde järele, müügi- ja ostusurve. Raske on prognoosida, väga palju EVPsid on tänaseks juba realiseeritud. Kui tähtaeg lähemaks tuua, tõuseb järelejäänud EVPde müügisurve üsna tajutavalt. Deadline on ees ja on vaja neist lahti saada.

Hetkel kuum