Raivo Sormunen • 1. juuni 2011 kell 8:53

Euroaktsiad on kõigest igal seitsmendal firmal

14 protsenti Eesti Väärtpaberikeskuses registreeritud ettevõttest on konverteerinud oma kapitali praeguseks kroonidest eurodesse, märgib investormentor.ee blogiküljel Eesti Väärtpaberikeskuse tegevjuht Julia Segerkrantz.

Tänaseks on 6613st EVK-s registreeritud ettevõttest 921 ehk 14% konverteerinud oma kapitali eurodesse. Nendest 354 on osaühingud ja 567 aktsiaseltsid. Kõigist kapitali konverteerinud ettevõttest on 30 otsustanud võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsia ja 891 on osa- või aktsiakapitali eurodesse konverteerimiseks kapitali vähendanud või suurendanud.

„Kuigi seadusega ei ole kapitali konverteerimisele kehtestanud lõpptähtaega, tasub kapitali ümbervormistamine peatselt ette võtta, sest alates 1. jaanuarist 2012 ei ole äriregistris enam võimalik vormistada põhikirja- või kapitalimuudatusi kroonides. Automaatselt ettevõtete aktsia ja osakapitali eurodesse ei konverteerita, iga ettevõte peab õigusaktides sätestatud nõudeid arvestades ise valima sobiva viisi,“ märgib Segerkrantz.

NASDAQ OMX Tallinna börsil noteeritud viieteistkümnest börsiettevõttest oma aktsiakapitali eurodesse konverteerimise jõudnud praeguseks lõpule viia viis - Tallink Grupp, Premia Foods, Tallinna Kaubamaja, Olympic Entertainment Group ja Baltika.

Aktsiakapitali konverteerimisel kasutavad ettevõtted erinevaid lahendusi. Esimesed kolm ettevõtet valisid aktsia nimiväärtuse allapoole ümardamise tee ning nende aktsiate nimiväärtuseks on nüüd 0,60 eurot. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena otsustati aktsionäridele väljamakseid mitte teha. Ka Ekspress Grupi ja Tallinna Vesi aktsionärid on otsustanud aktsiate nimiväärtuse allapoole ümardada ja aktsiakapitali vastavalt vähendada.

Nordeconi aktsionärid otsustasid võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad. Olympic Entertainment Groupi aktsionärid otsustasid samuti nimiväärtuseta aktsiate kasuks ning vähendavad aktsia arvestuslikku nimiväärtust kahes järgus 0,54 euroni, makstes vahe (0,10 eurot) aktsionäridele välja. Silvano Fashion Group’i aktsionärid on otsustanud vähendada aktsiate nimiväärtust 0,50 euroni ning maksta vahe (0,14 eurot) samuti aktsionäridele välja.

Arco Vara, Baltika ja Harju Elektri aktsionärid otsustasid aga aktsiakapitali hoopis vaba omakapitali arvel suurendada, kehtestades aktsia uueks nimiväärtuseks 0,70 eurot. Seega kasutatakse Segerkrantz sõnul üsna erinevaid lähenemisi, lähtudes muuhulgas investorite eelistustest ning ettevõtte finantsseisukorrast.

Kapitalimuudatuste registreerimiseks peavad EVK-s registreeritud ettevõtted vastu võtma ümberregistreerimiseks vajalikud otsused ja vormistama EVK-s vastavad dokumendid. Kapitalimuudatuse jõustumiseks tuleb ettevõttel vormistada muudatused ka äriregistris. Alles seejärel teeb EVK lõpliku kande väärtpaberite keskregistris.

 

 

Hetkel kuum