SL-Bussiliinide kahjunõue Tallinna vastu on alusetu

14. mai 2004, 13:15

Tallinna Halduskohus jättis rahuldamata pankrotistunud AS SL- Bussiliinid 49,3 miljoni suuruse kahjunõude Tallinna linna vastu.

Kohus tuvastas 30. jaanuaril 2001 Tallinna linna ja SL Bussiliinide vahel sõlmitud lepingus korruptsioonivastase seaduse ja riigihangete seaduse rikkumise.

Tallinna Ringkonnakohus on oma 16. juuni 2003 otsuses tuvastanud, et riigihanke 'Tallinna ühtsesse piletisüsteemi kuuluvate ühistranspordiliinide liinikonkurss kahele liinigrupile' edukaks pakkujaks tunnistatud AS SL-Bussiliinid nõukogu liige oli pakkumise tegemise ajal Kethrin Tomingas, kes on riigihanke läbiviimiseks moodustatud ühistranspordi teenindamise konkursi komisjoniliikme ja riigihanke läbiviimise eest vastutava Tallinna Linnavalitsuse ametiisiku Margo Tomingase abikaasa.

Margo Tomingas osales komisjoni liikmena pakkumiste avamisel, lõplike pakkumiste avamisel ning eduka pakkumise valikul. Margo Tomingas osales ka SAPA juhatajale ettepaneku tegemisel tunnistada esimese liinigrupi edukaks pakkumiseks AS SL-Bussiliinid, mille nõukogu liige oli tema abikaasa. Eelnevaga seoses leidis kohus, et on rikutud riigihangete seadust, mis näeb ette, et ostja esindajaks ei või olla isik, kes on pakkujaga suhetes, mis võivad tekitada kahtlusi otsustuste objektiivsuses. Samuti tuvastas kohus, et on rikutud korroptsioonivastase seaduses sätestatud huvide konflikti vältimise kohustust. Kohus leidis, et kaebuse esitaja, AS SL-Bussiliinid, on oma süül kaasa aidanud oma firmale kahju tekitamises ning firmal oleks seadusi järgides olnud võimalik kahjusid vältida.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing