Riigikohus: valimiskomisjon ei oleks saanud kumbagi kandidaati registreerida

29. september 2006, 12:24

Riigikohus rahuldas osaliselt Viktor
Fjodorovi kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni 21. septembri 2006. aasta otsuse nr
60 peale. Kohus leidis, et valimiskomisjon ei oleks saanud kumbagi kandidaati
registreerida.

Riigikohtu otsus ei mõjuta presidendi valimiste tulemusi. Valimiskomisjoni esimees Heiki Sibul on varem öelnud, et presidendivalimiste tulemus ei muutu ka juhul, kui riigikohus valimiskomisjoni vastu esitatud kaebused rahuldaks. «Kui riigikohtu otsus on selline, et lihtsalt tühistada, siis iseenesest tuleks valijameeste koguarvust kaks häält maha lahutada ja see tähendaks seda, et valimistulemusega ei juhtu midagi,» ütles Sibul Aktuaalsele kaamerale Postimehe vahendusel. Valimiskomisjoni otsus tühistati osas, milles valimiskomisjon jõudis järeldusele, et Loksa Linnavolikogu 1. septembri otsus "Linnavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse" on õiguspärane ja valijate nimekirja tuleb nimetatud otsuse alusel kanda Igor Ignahhin.


Valimiskomisjoni otsus jäeti jõusse osas, milles valimiskomisjon jõudis järeldusele, et Loksa Linnavolikogu 12. septembri otsus, millega volikogu esindajaks valimiskokku valiti Viktor Fjodorov, on õigustühine.

Loksa Linnavolikogu liikmete Evald Stranbergi ja Vladimir Grilli volitused peatati 1. septembril linna valimiskomisjoni otsusega õigusevastaselt.

Volikogu aseesimehe Viktor Fjodorovi ettepanekul lahkusid volikogu 1.
septembri istungilt kuus volikogu liiget, lisaks kaks peatatud volitustega volikogu liiget, kõrvalruumi istungit isekeskis jätkama. 12. septembril valisid needsamad volikogu esindajaks Vabariigi Presidendi valimiskokku V. Fjodorovi. Seadus ei näe ette võimalust, et volikogu liikmetest osa lahkub istungilt ja jätkab pärast seda volikogu istungit volikogu aseesimehe või mõne teise isiku juhatusel.


Seepärast leidis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegium, et valimiskomisjon jättis õigesti Fjodorovi registreerimata valimiskogu liikmeks.

Volikogu esimehe Oleg Gogini juhtimisel jätkas Loksa Linnavolikogu istungit, seal valiti volikogu esindajaks valimiskokku Igor Ignahhin. Asja materjalidest nähtuvalt ei oleks nimetatud kuue volikoguliikme osavõtt O. Gogini juhatusel toimunud hääletamisest saanud muuta hääletamistulemust volikogu esindaja valimisel Vabariigi Presidendi valimiskokku I. Ignahhini kahjuks.

Küll aga oleks olnud võimalik olukord, kus hääletamistulemus võinuks olla teistsugune, kui hääletamisel oleksid saanud osaleda V. Grill ja E.

Stranberg, kelle volitused oli linna valimiskomisjon õigusevastaselt peatanud. Vaidluse tuumaks on küsimus sellest, kas hääletamistulemused Loksa Linnavolikogu esindaja valimisel Vabariigi Presidendi valimiskokku olid sellepärast moonutatud.

Kuna Loksa Linnavolikogu koosseis, kes omas tegelikku võimalust osaleda Gogini juhitud volikogu istungil hääletusel, kujunes linna valimiskomisjoni ebaseaduslike otsuste alusel, siis ei saa hääletamistulemust lugeda kooskõlas olevaks Põhiseaduse §-st 1 tuleneva demokraatia põhimõttega.

Käesolevast Riigikohtu otsusest tulenevalt ei oleks valimiskomisjon saanud registreerida kumbagi Loksa linnast esitatud Vabariigi Presidendi valimiskogu liikme kandidaati.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
29. September 2006, 12:31
Otsi:

Ava täpsem otsing