Pärnu Graniit kasutab viadukti rajamisel ainulaadset Redi-Rock tugiseinasüsteemi

Juba kümmekond aastat USA-s kasutusel olnud Redi-Rock tugiseinasüsteem on nüüd lõpuks ka Eestisse jõudnud. Kui eelmisel aastal oli toode alles katsetamisfaasis, siis tänaseks on valminud juba mitmed Redi-Rock tugiseinakonstruktsiooniga rajatised.

Hetkel tegutseb toote ainuesindajana Eestis ning Baltikumis Pärnu Graniit OÜ, kelle sõnul on uuenduslikud betoonseinaplokid eriilmeliste objektide puhul heaks lahenduseks. „Redi-Rock tugiseinakonstruktsioon sobib kasutamiseks praktiliselt kõikjal – nii koduhoovis, viaduktil kui ka tugiseina vette ehitades,“ on Pärnu Graniit müügiinsener Teet Rehtla sõnul tegu tõeliselt multifunktsionaalse lahendusega.

Pärnu Graniit OÜ müügiinsener Teet Rehtla tutvustamas Redi-Rock betoonplokke Mustla viadukti muldkeha tugimüüri ehitusel  Foto: PAUL MEIESAAR PHOTOGRAPHY

Redi-Rock sobib nii aeda, viaduktile kui vette

Tõepoolest, Redi-Rock põhimõttel valmistatud betoonseinaplokke on tänaseks kasutatud firma juhtide Teet Rehtla ja Kaspar Ojametsa sõnul väga erinevate objektide juures ning nad näevad Redi-Rockil suurt tulevikku paljude kasutusvõimalustega.

2020. aastaks valmib Tallinn-Tartu maanteel Ardu teelõik, kus Pärnu Graniit ehitab kõige suurema Mustla viadukti muldkeha tugimüüre. Ardu teelõigu viadukti tugiseinte ehitamine on ettevõtte seni suurim objekt, mis tehakse geovõrguga pinnasesse ankurdatud Redi-Rock plokkidest.

„Mandri-Euroopa tootjad ei ole siiamaani veel nii suuri rajatisi – viie meetri kõrgust seina – sellise lahenduse järgi püstitanud ning see on Eestiski ainulaadne. Küll aga on sel viisil rajatud tugiseinu Inglismaal ja Iirimaal. Kuid see pole Eestis esimene Redi-Rock plokkidest rajatis. Pärnumaal Tammiste külas valmis aprillis samal põhimõttel erakliendi tellimusel Pärnu jõe kanali kai,“ selgitab Teet Rehtla.

Tema sõnul on aga eriilmelisi objekte veelgi – hetkel on käimas näiteks parkla tugiseinte ehitus Viljandi linnas. Selle ehituse juures on märkimisväärne see, et algandmed tulid tellijalt, projekt telliti Iirimaalt ning tellija ehitab projekti alusel ise objekti valmis, Pärnu Graniit on vaid abiks konsultandina. Töös on teisedki projektid Jõgevamaal ja Harjumaal, kus klient ostab plokid ja hoolitseb ise nende paigalduse eest.

Paigaldusprotsessile seab piirid vaid fantaasia

Redi-Rocki kasutusvaldkond on tõesti lai, sest tootevalikust leiab 66 erinevat plokitüüpi, mida on võimalik kohandada. „Näiteks Võrus valame kliendi tellimusel plokkide sisse LED-valgustid,“ toob Teet Rehtla näite. Plokke kombineerides saab teostada mitmesuguseid lahendusi, näiteks teha treppe, vaheseinu, aedu, aiaposte ja palju muud. Seni on tellitud enim tugimüüre, kuid huvi on ka teiste lahenduste vastu.

Rehtla sõnul sõltub tugiseinte puhul betooni valik tellimusest ja tugiseina asukohast. Senine kogemus on andnud vajalikud oskused ning Teet Rehtla sõnul on võimalik ehitada tugiseina vajadusel isegi vette – selleks on ette nähtud vastav betoonimark.

Tööjoonised valmistab ettevõttele koostööpartner Iirimaalt, kes teeb neid kõigile Redi-Rocki tootjatele üle maailma. „Nemad on spetsialiseerunud tugimüüride arvutamisele ning neil on kümne aasta pikkune kogemus Redi-Rocki tugimüüridega tegutsemises,“ on iirlased Teet Rehtla sõnul Redi-Rocki vastupidavuses veendunud ning veenavad kliente seda üha aktiivsemalt kasutama. Kuna plokid on standardsed, siis on töö ühtlasi ka kuluefektiivne.

„Just tugiseinte rajamiseks me selle juurutasime,“ ütleb Teet Rehtla. Seetõttu nähakse siin suurt turgu tulevikus ka Rail Balticu rajamisel, kuna seal tuleb ehitada palju ülesõite ja viadukte. Müügiinseneri sõnul on ettevõttel võimalik suurendada oma tootmismahtu vastavalt vajadustele ning ka püstitamiskiirus annab Pärnu Graniidile eelise. Plokke valmistatakse igapäevaselt, ka siis, kui parajasti objekti ei ole. „Siis toodame lattu ning kui laotoodangust jääb väheks, on võimalik tootmisvõimsust suurendada. Redi-Rock emafirmaga on aga sõlmitud kokkulepe, et vajadusel saadakse sealt ajutiselt vorme juurde.

„Maailmas ehitatakse Redi-Rock plokkide peale raudteetamme, see näitab lahenduse tugevust ja püsivust,“ ütleb Rehtla. Linnaruumis on selline lahendus – maast kõrgem tamm – tihti hädavajalik. Kahe raudtee laiune tamm, kus tammi seinad on omavahel pinnasesse ankurdatud, on standardlahendus, mille projekt on Iiri projekteerijale tavaline igapäevatöö ja valmib hiljemalt nädalaga. Teet Rehtla näeb Eestiski sellise lahenduse kasutamisel perspektiivi.

Redi-Rockiga on töö kiire ja korralik

Redi-Rock tugisente paigalduskiirus hoiab aga omakorda kokku aega ja raha, sest Rehtla kinnitusel valmib selle lahenduse kasutamisel töö kiiremini kui alternatiivsete lahenduste puhul. Aeg, mis kulub tellimuse esitamisest töö lõpetamiseni on muidugi alati erinev ja sõltub objekti suurusest.

„Esialgne hinnapakkumine tehakse kliendile praktiliselt kohe. Näiteks ilma pinnaseankurduseta seinte puhul on standardlahendused olemas kuni 6,7 m kõrguse seina ehitamiseks, võrguga ankurdamise korral saab standardlahenduse isegi 8,7 m ja kõrgema seina jaoks,“ sõltub Teet Rehtla sõnul objekti valmimine paljuski sellest, kui keerulise objektiga tegu ning kas selle puhul on kasutatud erilahendusi.

Teet Rehtla, Pärnu Graniit müügiinsener

Redi-Rock plokid on nii läbimõeldult tehtud, et nende paigaldus on efektiivne ning käsitööd on väga vähe. Võib öelda, et plokkide paigalduseks piisab kahest inimesest.

Redi-Rock plokkide vormide tootmist on USA-s tänaseks juba üle kümne aasta arendatud. Esimesed ploki vormid saabusid Audrusse 2017. aasta detsembris. „Alguses katsetasime ja jaanuaris hakkasime tootma,“ meenutab Rehtla. 2018. aasta suvel alustati Redi-Rock plokkidega esimese objekti ehitamist ning kui siis selgus, et tootmisvõimsust on vaja oluliselt tõsta, seda ka tehti. 2018. aasta sügisel hakati tootma kogu tootevalikut ja seda viis korda kõrgemas mahus kui esialgu planeeritud.

„Need plokid on nii läbimõeldult tehtud, et nende paigaldus on efektiivne ning käsitööd on väga vähe. Võib öelda, et plokkide paigalduseks piisab kahest inimesest,“ nimetab Teet Rehtla toote eeliseid. Redi-Rock plokkide väärtuseks on tema sõnul lihtsus, tootmise paindlikkus ning lai kasutamisvõimalus alates koduhoovist linnaruumini – seda nii vees kui maal. Kuna plokid toodetakse tehases, siis on need juba varem valminud ja kivistunud ning sellele ehituse käigus aega enam ei kulu.

Teet Rehtla, Pärnu Graniit müügiinsener

Lisaks sellele, et Redi-Rock lahendust kasutades hoitakse kokku tööjõukuludelt, tuleb kokkuhoid ka täitematerjalide arvelt. Tänu läbimõeldud lahendusele ja täpsetele arvutustele, kulub killustikku senisest vähem, see tähendab, et meie lahendus on lisaks ka keskonnasõbralik.

Ja veel soovib Rehtla rõhutada, et "lisaks sellele, et Redi-Rock lahendust kasutades hoitakse kokku tööjõukuludelt, tuleb kokkuhoid ka täitematerjalide arvelt. Tänu läbimõeldud lahendusele ja täpsetele arvutustele, kulub killustikku senisest vähem, see tähendab, et meie lahendus on lisaks ka keskonnasõbralik."

Mis veel oluline – kõiki Redi-Rock tugiseinu saab siis, kui sein juba püsti, ka toonida. „Toonitud Redi-Rock seina Eestis veel hetkel ette näidata ei ole, küll on aga mujalt maailmast tuua hulganisti näiteid ning Mustlas valmivast sillaalusest tugimüürist saab esimene toonitud Redi-Rock betoonrajatis Eestis,“ tõdeb Teet Rehtla, lisades, et küllap hoogustub ka Eestis toonitud betooni kasutamine. Et tellija saab värvilahenduse tellida oma soovi järgi, on nõnda tulemuseks nägus ning ümbritseva keskkonnaga kokku sobiv toonitud Redi-Rock tugisein.

Pärnu Graniit – kliendi kõrval algusest lõpuni

Mis aga eristab Pärnu Graniit OÜ-d teistest omasugustest tootjatest, on see, et ettevõte teeb kogu ehitise algusest lõpuni valmis – toodab materjali, kontrollib tootmist, paigaldab ja suhtleb projekteerijaga. See teeb tööprotsessi ning kliendisuhtluse mõlemale poolele mugavaks ning kiireks.

„Muudatuste puhul oleme paindlikud,“ lisab siinkohal Teet Rehtla, tuues näite, et Mustlas tuli sillaalust müüri nihutada pool meetrit ja selleks oli vaja toota plokke, milliseid pole kataloogi näidiste seas. „Kohandasime betoonvormid vastavalt vajadusele ning saime hakkama,“ on Rehtla sõnul oskus pakkuda töö käigus erilahendusi elementaarne.

Redi-Rock plokid moodustavad ettevõtte tänasest tootmismahust umbes 20-30%. Firma põhiosaks on endiselt eritellimused, mida tehakse kliendi jooniste järgi. Näiteks võib tuua Maarjamäe memoriaali betoonlauad, mis valmisid koostöös PR Betooniga ja mida kasutati seal nii-öelda põranda valmistamisel. Suur tellimus oli Eesti Gaasile kogu talve väldanud Balticconnector gaasitrassi vasturaskuse plokkide valmistamine. Äsja sõlmiti leping elektriliinide rajamiseks vajalike kaablikaitseplaatide tootmiseks Merko AS-ile Suure ja Väikese väina elektriliinide uuendamiseks. Tööde nimekirjas on veel alajaamade alusvundamendid ja muud vundamendid, lisaks on töösse minemas üks väike sild Pärnumaal.

Samuti moodustavad viie aasta eest alustanud ettevõtte põhitoodangu lukustatavad betoonplokid, mida kasutatakse viljahoidlate ja teiste tööstuslike objektide ehitamisel. Audrus asuva kontori seinal on lipukestest kirju Eesti kaart tähistamaks kohti, kuhu on paigaldatud Pärnu Graniit tooted. Võib öelda, et tegevushaare on ulatunud lisaks mandrile ka Saare- ja Hiiumaale.

Ettevõte vaatab jõudsalt ka välisturgude poole ning täna toodetakse betoonelemente ekspordiks Soome, kus koostööpartner kasutab ehitustel Pärnu Graniidi valmistatud plokke ja vahendab neid teistele. Töös on ka tellimus Rootsist.

„On rõõm tõdeda, et Eesti suured ehitusettevõtted on tänaseks Pärnu Graniidi tooted enda jaoks üles leidnud, usaldavad meid ning meie toodangut. Sama on ka põllumajandustootjatega,“ teeb Teet Rehtla sõnul toodangu üha laiemalt kasutuselevõtt ainult heameelt.

Lisainfo parnugraniit.ee

Peep Roosmann, PR Betoon OÜ esindaja

Oleme Pärnu Graniit OÜ-ga teinud koostööd Maarjamäe Memoriaali ehitusprojekti raames, kus meie tegime betoonitööd ning Pärnu Graniit valmistas põrandalauad. Kuus kuud väldanud projekti järgselt võin öelda, et Pärnu Graniidi meeskonna näol on tegemist kohusetundlike, ausate ning kokkulepetest kinni pidavate meestega. Lisaks kvaliteetsele töötulemusele on tegemist ka inimlikul tasandil meeldiva partneriga, kellega oleme valmis teinekordki ühise eesmärgi nimel üheskoos tegutsema.

Priit Paabo, GRK Infra esindaja

Pärnu Graniit OÜ-ga viis meid kokku Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Ardu-Võõbu lõigu ehitusel rajatud Mustla liiklussõlme viadukti tugiseinte ehitus. GRK Infra AS on antud objekti peatöövõtja ning Pärnu Graniit OÜ on meie alltöövõtja. Tänaseks on kahest seinast üks valmis ning võin öelda, et seni on meie koostöö Pärnu Graniit OÜ-ga sujunud ladusalt.

Redi-Rock tugiseina kasutamine antud viadukti ehitusel on lisanud ehitusprotsessile potentsiaalset töö kiirust. Töö käigus on töövõtted saanud selgemaks, millest tulenevalt on ka tugiseina ehitustempo tõusnud. Redi-Rock plokkidest tugiseina puhul on tegu nii-öelda standardlahendusega tootega, mille tehniline pool on varasemalt läbi töötatud ning seinte stabiilsus ja püsivus eelnevalt korduvalt läbi proovitud. Samas, kuna iga sein on mõnevõrra erinev, on kindlasti oluline tootjapoolne tehniline tugi seina projekteerimisel. Eeldame, et Mustla viadukti tugiseinad on peale valmimist lisaks eesmärgikohasele stabiilsusele ja kvaliteedile ka visuaalselt nägusad.

Hetkel kuum