29. september 1996 kell 22:00

Osakapitali vastavusest netovarale

Juhul, kui ettevõtteregistris registreeritud aktsiaselts vastab tingimustele, mille korral on ette nähtud audiitorkontroll, tuleb selle ümberkujundamisel osaühinguks esitada äriregistripidajale lisaks muudele äriseadustikus sätestatud dokumentidele ka audiitori arvamus osaühingu netovara vastavusest osakapitalile.

Audiitorkontroll on kohustuslik, kui ettevõtte eelmise majandusaasta realiseerimise netokäive ületas miljon krooni. Kahjumis olev aktsiaselts, kelle netovarad on selle ja ka järgmise aasta esimesel poolel aktsiakapitalist väiksemad ja kelle eelmise majandusaasta realiseerimise netokäive ei üle-tanud miljonit krooni, kuid käesoleval aastal ületab, on võimalik sel aastal ümber kujundada osaühinguks ilma audiitori arvamuseta.

Sellisel osaühingul võib äriregistrisse kandmisel olla netovarasid osakapitalist vähem. See võimaldab jätta tegemata kahjumi katmiseks vajaliku põhikapitali suurendamise ülekursiga ja katta kahjum aja jooksul kasumi arvelt.

Hetkel kuum