13. juuli 1997 kell 22:00

Registrikaardi koopia esitamine pole kohustuslik

Viimasel ajal on minuni jõudnud maksumaksjatelt teated, et mõned maksuinspektorid nõuavad maksumaksjatelt äriregistri registrikaardi koopiate esitamist. Kui seda ei tehta, siis ei pidavat need inspektorid aktsepteerima selle maksumaksja esitatud arveid, kuna neil arvetel on arve esitaja registrikood, mis erineb ettevõtteregistri registreerimisnumbrist.

Maksuhalduri sellised nõuded ei ole seaduslikud. Maksukorralduse seaduse § 11 lg 1 sätestab maksuhaldurile maksumaksjate ja maksu kinnipidajate registri pidamise nõude.

Sama paragrahvi 2. lõikest tuleneb ettevõtte registreerimise kohustus maksuametis ainult siis, kui nad ei ole kantud äriregistrisse. Seega eeldatakse, et üks riigiasutus (maksuamet) saab teiselt riigiasutuselt (äriregister) neile vajaminevat infot n-ö otseliini pidi ja maksumaksja ei pea ise paberid näpus seda infot ühest riigiasutusest teise kandma.

Lisadokumentide viimist registriametist maksuametisse ei sätesta ka käibemaksuseadus ega ükski teine meil kehtiv maksuseadus.

Käibemaksuseaduse § 7 lg 1 sätestab küll, et äriregistrisse kandmata juriidilisest isikust maksukohuslane peab lisama avaldusele (vorm RK) oma põhikirja ja ettevõtteregistrist välja antud registreerimistunnistuse, kuid sellest ei järeldu kuidagi äriregistri kandedokumentide täiendava esitamise kohustust, kui ettevõte on juba kord registreeritud käibemaksukohuslaseks.

Äriregistri registrikaardi tõendatud koopiate saamine äriregistrilt maksab 25 kr/lk. Muidugi on igal maksumaksjal õigus ise koopiaid niipalju tellida kui ta tahab ja neid siis edasi kinkida. Sealhulgas ka maksuametile.

Hetkel kuum