18. september 1997 kell 22:00

Kas luua Eesti ja Soome liit?

Oma lennukuselt ja ärikeskkonna mõttes on see igatpidi tore idee. Äri seisukohalt: turg suureneb ilma eriliste probleemideta. Ma ei tea muidugi, kumb siis kumma juurde tuleb. Et kas meie läheme Euroopa Liitu või EL tuleb meie juurde läbi Soome. Ning mis tingimused hakkavad olema, kas Eesti suhteliselt ettevõtte- ja ärimeestesõbralikud tingimused või veidi vähem sõbralikud eurotingimused.

Teine asi on muidugi kultuuriline taust -- kuivõrd ikkagi Eesti ja Soome koos võiksid olla. Samamoodi võiks ju mõelda ka Läti ja Eesti liidust, aga usun, et siis paljud arvaksid, et kas on ikka vaja. Noh, lätlastega räägitakse teineteise vastu anekdoote jne. Eks ole soomlastega kah anekdoote päris palju. Kardan, et selle koha pealt asi nagu lonkab, et kas ollakse nõus.

Kui nüüd inimese mõttemalli vaadata, siis mõttelend on meil Eestis suhteliselt tugev, mida näitab ka see konföderatsiooni mõte. Soomlased enam nii lennukad ei ole. Nad on harjunud vähem mõtlema, sest et kõik läheb niigi hästi. Selle kandi pealt vaadates oleks nagu jälle parem lätlastega liitu lüüa...

Põhimõtteliselt on härra Krossil igati õige mõtlemine, kui vaadata ajalooliselt ja universaalselt, et meid kuhugi arvestataks ja et me kuhugi kuuluksime.

Iseasi on selles, et kui meid võetaks Euroopa Liitu, siis ei ole ilmselt vaja veel teist konföderatsiooni, sest EL on küllaldaseks sillaks ja seoks. Aga kui meid sinna ei võeta, siis on jälle veel tähtsam see Soomega lähenemine.

Ilmselt see konföderatsioon sobiks meile kõigile, kui seal oleksid mingisugused turva-, majandus- jne hoovad, aga jätaks alles küllaltki suure suveräniteedi, mis puudutab kultuurilisi ja kõiki muid sellised küsimusi. Majanduslikult ei tohiks see nii kohutavalt raske olla. Kui meid loetakse siiski sobivaks ELiga majanduslikult liituma, siis loomulikult, miks ka mitte Soomega.

Kõigepealt tuleb endale selgeks teha, kuhupoole me liigume, aga selge on, et üht- või teistpidi on ikkagi hea, kui me sildu tugevdame nii Põhjamaade kui Euroopaga. Ma ei ütle, et oleksin just nimelt Soomega konföderatsiooni poolt, aga ma olen selle poolt, et Eestil oleksid tugevad ühendussillad.

Hetkel kuum