21. september 1997 kell 22:00

Kasutage kontrollklienti

Kui olete klienditeenindajaid koolitanud ja treeninud, siis on teenindajate taseme lihvimiseks ja teenindustaseme kontrollimiseks võimalik kasutada kontrollklienti.

- Kontrollklient on teenindajatele võõras inimene, kes siseneb büroosse/kauplusesse ja saab teenuse nagu tavaline klient.

- Kontrollklient jälgib teeninduse kvaliteeti ja teenindajate taset.

- Pärast kontrollkülastust kirjutab kontrollklient raporti.

- Raport esitatakse osakonnajuhatajale, kes analüüsib raporti sisu ja arutab tulemused läbi teenindanud töötaja(te)ga.

Hetkel kuum