22. oktoober 1997 kell 22:00

Läti ravimitehas jätkab Magnumi süüdistamist

Tallinna farmaatsiatehase omanikfirma Magnum Grupp farmaatsiadivisjoni juhataja Priit Kivi peab esitatud süüdistustest kõige tõsisemaks raha väidetavat kantimist off-shore-firma arvele. Täna valmib Tallinna farmaatsiatehase tellitud raport audiitorfirmalt Price Waterhouse antud tehingute kohta.

Tallinna farmaatsiatehase desinformatsiooni tõttu kaotavad eelkõige tuhanded väikeaktsionärid, väidab Valeri Malõgin. «Farmaatsiatehas lausa irvitab aktsionäride üle,» lausub ta.

Malõgini sõnul ei vasta tõele Tallinna farmaatsiatehase omanike teated Moskvasse rajatava tehase ja apteekidevõrgu kohta. Läti ravimifirma suuromaniku väitel on alusetud ka Magnum Grupi juhtide poolt Lätis ja Leedus levitatud kuulujutud, nagu oleks tema Tallinna farmaatsiatehasele ligi 20 miljonit krooni võlgu.

Malõgini osalusega Balti riikide üks suuremaid farmaatsiaettevõtteid Olainfarm asub 13 kilomeetri kaugusel Riiast. Olainfarmi president Malõgin ostis 51 protsenti ettevõtte aktsiatest selle aasta kevadel enda sõnul üle miljoni lati (üle 24 mln krooni) eest.

Lisaks Malõgini firmale Olmafarm on Olainfarmi teised suuremad aktsionärid osade Eesti pankade kliendid. Forekspanga, Hansapanga ja Hoiupanga klientidele kuulub Hansa Investeeringute ASi teatel 30 protsenti Läti ravimitootja aktsiatest.

Tallinna farmaatsiatehase endine direktor Priit Kivi on ajalehele Postimees öelnud, et Valeri Malõginile kuuluv ravimifirma Aroma on farmaatsiatehasele võlgu umbes 20 miljonit krooni. Kivi ei välista, et Tallinna farmaatsiatehas võib Malõgini kohtusse anda.

«Erinevad Malõginile kuuluvad firmad on jätnud kaupade eest tasumata,» väidab Kivi.

Valeri Malõgini sõnul on tegemist laimuga ja ta kaalub tõsiselt, kas mitte anda hoopis Kivi nende väidete eest kohtusse.

Malõgini käes on kaksteist Magnum Grupi juhatuse esimehe Margus Linnamäe allkirjaga maksekviitungit aastatest 1994 ja 1995, mis tõestavad, et Malõgini firma Aroma on maksnud firmale Grandstar 793 000 USA dollarit. 20. septembril 1994 saatis Linnamäe Aromale kirja, milles ta palus saata kauba eest raha firma Grandstar arvele. Malõgini väitel on Grandstar offshore-firma.

Malõgin oletab, et tegelikult võis Magnum Grupp seda raha kasutada Tallinna farmaatsiatehase eest tasumiseks, mõne poliitilise partei rahastamiseks või isiklikuks otstarbeks. Malõgini sõnul müüs Aroma 1994. aastal Tallinna farmaatsiatehasele toodangut nelja miljoni USA dollari eest.

Malõgin kahtleb ka audiitorfirma Price Waterhouse objektiivsuses ja lubab anda kõik tema valduses olevad firmat Grandstar puudutavad dokumendid üle Eesti majanduspolitseile.

Tallinna farmaatsiatehase avalike suhete konsultant Aap Tänav on väitnud uudisteagentuurile BNS, et kuna Aroma ei tasunud farmaatsiatehaselt saadud kauba eest õigel ajal, volitas farmaatsiatehas firmat Grandstar tegelema Aroma võlgnevuste sissenõudmisega. Seejuures kohustus Grandstar tema väitel tasuma Aromalt sissenõutud raha kogu ulatuses Tallinna farmaatsiatehasele, mille tehas on kätte saanud. Tänava sõnul on tal palju dokumente, mis tõestavad, kui palju raha on farmaatsiatehase kassasse laekunud.

Tallinna farmaatsiatehase pearaamatupidaja Aivi Velleste ütleb, et vaidlusalune raha on sularahana ettevõtte kassasse laekunud. «Ma ei tea, kas need summad kattuvad,» lisab Velleste.

«Audiitorfirma Price Waterhouse hakkas teisipäeval kontrollima firmaga Grandstar tehtud tehinguid,» lisab Velleste. «Kahjuks on aga kõik tolleaegsed raamatupidajad ettevõttest lahkunud ja seetõttu pole kelleltki kommentaare küsida.»

Margus Linnamäe väidab, et Malõgini väited on absurdsed. «See ei ole meie jaoks tõsine teema,» ütleb ta. «Seoses selle vene päti kommentaaridega ma mingeid omapoolseid kommentaare ei anna.»

Valeri Malõgini sõnul käisid tema kaastöölised esmaspäeval Moskvas kohapeal olukorraga tutvumas. «Mingist tehase ehitusest pole juttugi,» räägib Malõgin. «Sadovaja ringil Frunze akadeemia vastas ei lubata kellelgi tehast ehitada,» lükkab ta ümber temani jõudnud Tallinna farmaatsiatehase lubadused.

Malõgin ütleb, et tema kolleegid tuvastasid Moskvas, et Eesti-Vene ühisettevõte Mostal, mis peaks pakendama Tallinna farmaatsiatehase toodangut, eksisteerib ainult paberil.

Priit Kivi muigab selle jutu peale. Tema sõnul asub Frunze akadeemia vastas ainult ühisettevõtte Mostal kontor. «Mostal tegeleb koordineerimisega,» selgitab Kivi ettevõtte ülesandeid. «Mostalil on kõik vajalikud sertifikaadid tegutsemiseks olemas,» väidab ta.

Kivi ütleb, et majanduslikel kaalutlustel pakendatakse Tallinna farmaatsiatehase toodangut praegu Moskvast mitukümmend kilomeetrit eemal asuvas ?olkino vitamiinitehases. «Lõpetamisjärgus tehasehoone asub Moskva äärelinnas Koko?kinos,» lisab ta. «Sellele projektile astusid Moskva tervishoiuorganid vahele, sest see hoone pidavat asuma liiga ligidal elamurajoonile.»

Venemaa tervishoiuministeeriumi aseminister Aleksei Vilken tunnistab, et kuuleb Tallinna farmaatsiatehase ehitustest Moskvas esimest korda. «Loomulikult on neil õigus ehitada,» lausub Vilken. «Selleks peavad olema vajalikud kooskõlastused ja Moskva linnavalitsuse luba. Kahtlen aga väga, kas kesklinna tsooni neile ehitusluba antakse.»

Kivi tunnistab, et Moskvasse kavandatav apteegiprojekt praegu seisab. Sellele projektile otsitakse Soomest partnerit, kes tooks kaasa oma oskusteabe ja Soomes mahakantud apteegiseadmed, lausub Kivi. Huvid põrkuvad järgmisel erastamisel

Tallinna farmaatsiatehas peab Valeri Malõgini süüdistusi konkurendi teadlikuks rünnakuks, mille eesmärk on nurjata Läti Grindexi ravimitehase ja Tallinna farmaatsiatehase ühendamine. Seeläbi võiks tekkida Balti riikide suurim farmaatsiaettevõte ja Olainfarm kaotaks oma juhtiva positsiooni Baltimaades.

Kevadel osalesid Grindexi erastamisel Valeri Malõgin koos Hansa Investeeringute ASiga ja Eesti Investeerimispank. Erastamiskonkursi võitis Eesti Investeerimispank, keda nõustas Magnum Grupp.

Kuni novembri alguseni saab esitada pakkumusi järgmise farmaatsiaettevõtte, Riia farmaatsiatehase erastamiseks. Malõgini andmetel palus Grindex esmaspäeval Läti erastamisagentuurilt luba osaleda sellel oksjonil.

«Ma pole veel otsustanud, kas mina osalen erastamisel,» lisab Malõgin. «Hindan olukorda. Kui see kujuneb soodsaks, siis osalen.»

Malõgin tunneb hirmu, et Magnum Grupp tahab ühe ja sama raha eest erastada Lätis mitu farmaatsiaettevõtet. «Ma ei taha, et Lätis see neil õnnestuks,» lausub ta.

Malõgin rõhutab, et Olainfarm ja Magnum Grupp pole konkurendid ravimiturul, sest Olainfarm toodab retseptiga ravimeid, Tallinna farmaatsiatehas ja Grindex peamiselt ilma retseptita ravimeid, nagu analgiini- ja aspiriinitabletid, mitmesugused salvid ja vitamiinid. «Küll aga oleme konkurendid finantsturul,» väidab Malõgin.

Kuna pangad on Balti riikides juba platsi puhtaks teinud, põrkuvad praegu huvid atraktiivseimas ja suurima kasumimarginaaliga tööstussektoris -- farmaatsiatööstuses, ütleb Priit Kivi. «Keegi on huvitatud kogu Balti riikide farmaatsiatööstuse oma kontrolli alla allutamisest,» lisab Kivi.

«Ma ei salga, et ka Magnum Grupp on sellest huvitatud,» ütleb Kivi. «Võitlus käib ja igal juhul me alla ei anna.»

Hetkel kuum