5. jaanuar 1998 kell 22:00

Põllumaa ja metsamaa maks võivad võrdsustuda

Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu lähtub asjaolust, et seoses 1996. a toimunud maade ümberhindamisega kujunes põllumaa hind kaks korda madalamaks kui metsamaa hind, mis pole loogiline, ütles ministeeriumi nõunik Ants Tõnissoo.

Eelnõu võrdsustaks põllu-ja metsamaa maksumäära, sätestades metsamaa maksimummaksumääraks 0,5% maksustatava maa hinnast.

Kehtiva seaduse järgi võivad kohalikud omavalitsused maksustada põllumaad 0,3 kuni ühe protsendiga ja metsamaad kuni kahe protsendiga maksustatava maa hinnast.

Tõnissoo sõnul on kõikjal maailmas põllumaadelt tasutav maks kõrgem metsamaade omast, seega on Eestis tekkinud olukord ebaloogiline.

Ka peab seadusemuudatus soodustama noore metsa kasvatamist, rääkis Tõnissoo. Tema teatel sätestab eelnõu metsanoorendike kasvatajatele maksuvabastuse 20 aastaks. Tõnissoo selgitas, et selline maksusoodustus kehtib paljudes Euroopa riikides, ka Läti ja Leedu.

Valitsuses täna arutusele tulev eelnõu kehtestab uued maksumäärad vaid erametsaomanikele.

Tõnissoo sõnul jääks eelnõu rakendumisel riigieelarvesse laekumata umbes 4 mln krooni, mis moodustab sellest kõigest 0,0003%.

Eestis on talude juurde kinnistatud 580 000 ha maad, millest metsamaad moodustavad umbes 195 000 ha. BNS

Hetkel kuum