22. veebruar 1998 kell 22:00

Vii projekt lõpuni!

Projektijuhtimise raskeim osa on vii-mane 10%. Selle edukas läbimine nõuab tahtepingutust, nagu lõpuspurt spordis. Lõpuni vastupidamise tagab eeltöö põhjalikkus.

Esmalt tuleb mõtestada projekti tellija, see tähendab klient või siseklient. Niiviisi on võimalik saavutada kindlus, et tegeldakse prioriteetse küsimusega, see tähedab -- kellegi huvide rahuldamisega.

Teiseks on oluline tähtsustada endale projekti väärtus. Hinnata tasub, millist maksimaalset tulu loodetakse saada projekti edukast lõpuleviimisest. Nii jõutakse projekti eesmärgi sõnastamiseni.

Kolmandaks tuleb adekvaatselt hinnata suutlikkust projekt kvaliteetselt lõpule viia. Kui leitakse, et väljakutsed on arendavad, innustutakse projekti elluviimisest.

Neljandaks on oluline aja- ja raharessurssidega kooskõlastatud tegevuskava. Hiljem sellest lõpuni kinnipidamine tagab maksimaalse tulemuse.

Hetkel kuum