22. märts 1998 kell 22:00

Pärnu turu omanik vaidlustab määruse

Pärnu suurimat turgu haldava ASi Pajo juhataja Ain Pajo saatis õiguskantsler Eerik-Juhan Truuväljale kirja, milles toob esile valitsuse 18. veebruari määruse vastuolu mitme õigusaktiga.

Pajo leiab, et selle määrusega kinnitatud turgudel ja tänavatel kauplemise üldeeskiri on täitmiseks kõlbmatu.

Pajo juhib oma kirjas tähelepanu vastuolule konkurentsiseadusega, mis keelab ahistada konkurentsivabadust, konkurentsi ahistamine on ka täidesaatva riigivõimusasutuse poolt konkurentsipiirangute kehtestamine.

15. aprillist, kui seadus jõustub, keelatakse turgudel müüa näiteks uusi tööstuskaupu, samuti tubakat ja tubakatooteid. Tubakat ja tubakatooteid võib aga müüa täpselt samadel tingimustel näiteks tänavatel ja muudes avalikes kohtades, seega pole konkurentsi piirav keeld põhjendatud.

Kui määrus jõustub, tuleb lõpetada tegevus nendel ettevõtjatel, kes praegu kauplevad turul kaubaga, mille müük on alates 15. aprillist keelatud. Müüjate ametikohtade koondamisest tuleb neile vastavalt töölepingu seadusele ette teatada vähemalt kaks kuud.

Kokku on Pajo kirjas loetletud üle 10 seadusevastasuse. Pajo loodab, et õiguskantsler teeks riigikohtule ettepaneku kontrollida märgitud määruse ja sellega kinnitatud üldeeskirja seadustele vastavust.

Valitsuse määrusega karmistatakse alates 15. aprillist turgudel tunduvalt kvaliteedi- ja hügieeninõudeid. ETA

Hetkel kuum