16. aprill 1998 kell 22:00

Kuidas maksustada ametiautode kasutamine?

Rohkem tuleks uurida, kuidas on see regu-leeritud Euroopa riikides. Jälgida tuleb seda, et isikliku sõiduki kasutamise kompensatsioon ja ametiauto kasutamise maksubaas oleksid suurusjärgus samad. Kord peab olema lihtne. Ei saa olla nii, et kirjutame lihtsalt mingi määruse valmis. Meil on palju selliseid dokumente, mis tulevad ministeeriumist, et saada jälle linnuke kirja, aga reaalselt asi ei toimi. Kuni Eestis maksukultuur paraneb, oleks tõesti võib-olla mõttekam kehtestada fikseeritud summa.

Muidugi, mis on kõige tähtsam: selliseid muudatusi ei saa teha keset aastat. Me oleme näiteks mittetulunduslik ühing. Meil pole seda raha kusagilt võtta ja peab hakkama lisaeelarvet koostama. Määrus peaks hakkama kehtima aasta algusest. Praegu on aega, et arutada, kuidas seda kõige paremini teha.

Ametiautode kasutamist ei tuleks mak-sustada. Vähemalt mitte erasektoris. Kui ettevõtja annab ametiauto kasutada, siis on see ikka mõeldud selleks, et töötaja saaks tööd teha. Väga raske on tõmmata piiri, kust lõppeb erasõit ning algab ametiasjade ajamine.

Kui leitakse, et ametiauto on osa inimese tulust, mis on tulumaksuga maksustamata, siis võiks pigem olla kindel maks, ja sellega oleks asi lahendatud. Sõidulehtede täitmine ja igasugune taoline paberimajandus peaks küll kaduma. See pärineb omaaegsest sotsialistlikust ühiskonnast ja me võiksime sellest lahti saada.

Kõigi, nii era- kui riigiasutuste ametiau-tode maksustamist on väga raske ellu rakendada. Minu arvates on probleem just riigiasutustes ametiautode kasutamine ja sellepärast tuleb era- ja riigiasutustesse suhtuda diferentseeritult.

Eraettevõtjate koha pealt ei ole ametiauto kasutamine nii aktuaalne. Eraettevõtja maksab ametiautoga seotud kulutused kinni ja vastutab selle eest ise. Selle, milliseid autosid ministeeriumis kasutatakse ja mis otstarbel, maksame kinni meie kõik. Sellepärast tuleks ametiautode kasutamist reguleerida, kuid riiklikus sektoris.

Sõiduautode pealt ei saa tagasi käibemak-su. Sellepärast ma leian, et ametiautod on juba maksustatud. Järjekordne katse ettevõtja maksukoormust suurendada on tänasele valitsusele iseloomulik. Ettevõtjad on kindlalt sõidulehtede süsteemi ja täiendava maksu kehtestamise vastu.

Kui seda siiski tehakse, siis tuleb võimaldada ettevõtjal sõiduautode soetamisel käibemaks tagasi arvestada. Sõiduauto on väikeettevõtjale samuti tootmisvahend.

Kui määrus kehtestatakse, siis peaks see kehtima kõikide jaoks. Et ei oleks jälle nii, et mõni väga ilus inimene ütleb, et minul on personaalauto ja minu kohta see ei käi.

Hetkel kuum