12. mai 1998 kell 22:00

Kas on oodata tariifide tõusu?

Ma ei arva, et kindlustustariifid hakkak-sid nüüd kiiresti tõusma. Ei ole põhjust arvata, et konkurents väheneb. Kahjususe tõus ei ole otseselt sellest tingitud, et tariifid on liiga madalal. Kindlustusturg areneb ja ilmselt ka kahjude ajalugu muutub täiuslikumaks. Kindlustatud objekte tuleb juurde ja ka kahjujuhtumeid tuleb sellega seoses juurde. Kahjususe tõus paneb mingil hetkel kindlasti kindlustusseltsid sellise olukorra ette, et nad peavad oma tariifid ümber vaatama. Omavaheline konkurents mõjutab seda kindlasti aga teises suunas.

Kui kindlustusvõtjate huvid on kahjustatud või hakkab kannatama kindlustusseltsi maksejõulisus, siis on kindlustusinspektsioonil õigus teha ettepanekuid tariife muuta. Arvan, et kuni inspektsioon ei pea vajalikuks selliseid ettekirjutusi teha või siis edasikindlustus talub kehtivaid tariife, olulist põhjust järsuks tariifide tõusuks ei ole.

Tariifide langus on tulenenud turu aren-guloogikast. Turul on palju seltse, kes omavahel võistlevad. Samas on ka Euroopa mastaabis tariifid langenud.

Kindlustus on erinevalt pangandusest äärmiselt pika arengutsükliga. Panganduses võib tariife muuta tundidega. Kindlustuses see nii kiiresti ei käi ja sellepärast ei ole ka võimalik Eestis mingisugust kartellilaadset kokkulepet sõlmida. See tähendab, et tariifide muutumine saab tulla ettevõtete enda arenguloogikast ja sisemisest arvestusest, kuidas ja mis hinnaga on võimalik riske võtta. Kes teeb õigeid arvestusi, see ka areneb. Karta on, et tariifid sellel aastal ei muutu.

Perspektiivis tõusevad tariifid kindlasti, kuid see ei tähenda, et tõus toimub sellel aastal. Praegune tariifide tase on tingitud turuheitlusest ehk tehnilise arvestusega ei pruugi seal olla üldse midagi tegemist.

Tariifid hakkavad tõusma siis, kui turg on stabiliseerunud ja turuhaaramisest on mindud sisuliselt üle turuhoidmisele.

Praegu on tegemist kasvava turuga ja kindlustamata turult üritatakse võtta võimalikult suurt osa enda kätte.

Loodan, aga sügavalt ei usu. Olukord, mis Eesti kindlustusturul valitseb on klassikaline pehme turu situatsioon, kus osalejad, püüdes turuosa suurendada, pakuvad järjest madalamat hinda.

Punane tuluke oleks pidanud hakkama vilkuma paljudel kindlustusseltsidel juba eelmise aasta lõpus. Veel enam, käesoleva aasta esimese kvartali tulemused näitasid, et tariifist vist ei piisa ja finantsturgudelt enam nii palju ei teeni.

Kindlustusselts, tõstes täna tariifi ja seda tingimusel, et teised temaga ei ühine, kaotaks väga suure tõenäosusega enamiku oma portfellist, sest kliendid kahjuks ei hinda kindlustusseltsi tema turvalisuse ega teenuse kvaliteedi järgi, vaid siiski pelgalt kindlustusmakse järgi.

Arvan, et käesoleval aastal minnakse kõigepealt kulude vähendamisele, tariifide tõstmine jäetakse viimaseks väljapääsuks. Võib juhtuda, et mingil määral hakkab tõusma tariif väiksemate klientide puhul.

Hetkel kuum