15. juuni 1998 kell 22:00

Nordikal lasub liigsuur risk

Kindlustusseaduse nõuete kohaselt ei või selts investeerida ettevõtete aktsiatesse üle 30%. Nordika Kindlustuse konkureeriva seltsi spetsialisti andmetel ulatub see Nordikal aga 69%ni.

Nordika Elukindlustuse juhatuse esimees Jaanus Reisner tunnistas, et praegu käivad läbirääkimised kindlustusinspektsiooniga reservide ümberpaigutamiseks. «Jah, investeeringud aktsiatesse on liialt suured,» tunnistas ta. «Kuid kui me oleksime müünud nendest kolmandiku maha ja 50 miljonit krooni paigutanud börsi tipphetkel börsile ja saanud reservid sellega korda, poleks tõenäoliselt keegi sellega praegu rahul.»

Reisner nentis, et seltsi praeguste probleemide aluseks olid suured rahavarud, mis suunati Maapanka ja mille likviidsus on praegu küsitav. Nordika ostis eelmisel aasta lõpus Hüvitusfondilt 11 miljoni krooni eest Maapanga aktsiaid. Peale selle on Reisneri sõnul Maapanga aktsiate ostmiseks panka investeeritud 35 miljonit krooni praegu Maapangas külmutatud.

Nordika Kindlustuse esimese kvartali bilansi alusel on seltsi 19,2 miljoni kroonine väljateenimata preemiate reserv (preemiad, mis on sisse makstud kindlustusmakse arvestamise perioodil) 23,4 miljoni krooni suurusest rahuldamata nõuete reservist väiksem.

Kindlustusinspektsiooni direktori asetäitja Kaido Tropp tunnistas, et olukord, kus väljateenimata preemiad ei ole piisavad rahuldamata nõuete katmiseks, viitab pikemas perspektiivis seltsi makseraskustele. «Kui seltsile tuleb vähem sisse kui läheb välja, siis on selge, et selts hakkab kahjumiga töötama,» lausus ta, «pikema aja jooksul sööb see ära ka kõik muud reservid ja omanike sissemaksed omakapitali.»

Jaanus Reisner ei nõustunud väitega, et ettemakstud preemiad peaksid rahuldamata nõudeid katma. «See, et mingisugust tõsist kindlustusloogika viga väljendaks, kui ettemakstud preemiate eraldis on väiksem kui rahuldamata nõuete eraldis, on küll tõeline jama,» väitis ta.

Anonüümseks jääda soovinud kindlustusspetsialist ütles, et Nordika Kindlustuse hetkeline 2,1 miljoni kroonine kasum on saavutatud üksnes väga lühiajaliste poliiside abil. Tegelikult on see aga väga kõrge riskiga kindlustamine, mis võib anda vaid hetkelise positiivse tulemuse.

Nordika Kindlustus tekkis 1996. aasta lõpus kindlustusseltside Aeromet ja Farret ühinemisel. Firma juhid on uue kaubamärgi kasutuselevõttu põhjendanud sooviga minetada Aerometi nime halba mainet.

Hetkel kuum