30. august 1998 kell 22:00

Tippu tasub hinnata

Omanike huvi on teenida aktsiate väärtuse kasvu pealt. Viimast ennustab lääne suurettevõtete omanike arvates juhatuse töö kvaliteet. Levinud on juhatuse esimehe töö hindamine (Ameerikas 69%). Sageduselt teisel kohal on kogu juhatuse hindamine (25%).

Juhatuse aastategevusest hinnatakse:

- strateegia väljaarendatust (olulistele asjadele pühendumist);

- tegutsemise kompetentsust;

- informatsiooni-, auditi- ja kontroll-?süsteemide eesmärgipärasust;

- tegutsemise legaalsust;

- äririskide ennetamise ja lahendamise suutlikkust.

Ressursi selgitamiseks hinnatakse teadmisi, informatsiooni valdamist, mõjuvõimu, motiveeritust ja ajavaru.

Hindamisviis on enesehinnang. Tavaks on, et juhatus seab endale majandusaasta alguses oma töö kvaliteedi hindamise kriteeriumid (8--10 põhivastutust). Aastatulemuste hindamisel vastatakse kirjalikult etteantud ja avatud küsimustele.

Hetkel kuum