14. september 1998 kell 22:00

Toll valib ettevõtjate hulgast eelisfirmasid

Ettevõtte ja tolli vahelist koostöölepingut vaadeldakse igal konkreetsel juhul eraldi. Kui see on kasulik nii firmale kui tollile, siis leping ka sõlmitakse.

Leping on oluline eeskätt narkootikumide ebaseadusliku veo tõkestamiseks -- me saame paremini DHLi võimalusi kasutada, samuti vajalikku infot nende kaubasaadetiste sisu ja liikumise kohta. Pakume DHLi inimestele narkoalast koolitust, et nad ise kahtlasi saadetisi ära tunda oskaksid. Läbirääkimised käivad ka võimalike tolliprotseduuride lihtsustamise osas. Mõlemad lepingupooled lähtuvad kõigist kehtivatest seadustest. Euroopas algas tolli ja firmade vaheline koostöö 1990. aastatel, tänaseks on koostöölepingud paljudes riikides.

Ekspedeerijana arvan, et äritegevus eeldab kõigi seaduste ja heade äritavade järgimist. Seega -- selline propagandistlik samm nagu leping tolliga jätab mulje, et teised tolli kliendid ei peakski järgima seadusi ja häid äritavasid.

Taunitav on, kui toll annab lepingutega ärieeliseid (lihtsustatud tollivormistused) ja unustab reaalsed tagatised (pangagarantiid). Pangagarantiid ongi välja mõeldud usalduse kindlustamiseks, milleks veel eraldi leping tolliga. Minu jaoks on kaks võimalust: kas suhetes tolliga on usaldus või mitte. Pangagarantiisid andes riskin ma ju rahaga. DHLiga sõlmitud lepinguga annab toll ühele firmale teiste ees eelised. Pean seda propagandistlikuks sammuks.

Olen DHLi ja tolliameti vahelisest koostöölepingust kuulnud, sest käisin DHLi sünnipäevapeol, kus oli ka lepingu allkirjastanud DHLi ülemus.

Paraku suvel kaupu väga palju ei liigu, seetõttu ei ole veel aru saanud, et DHLi ja tolli vahelisest lepingust oleks meie jaoks midagi paremaks muutunud. Kuid tean kõike, mis meie majas juhtub, ja ei ole ka kuulnud, et DHLi kaudu saabunud kaupade tollimisega oleks mingeid probleeme.

Kaupade deklareerimisest suurem probleem on tihti hoopis see, et paljud ekspedeerijad ei paku tollimaakleri teenust (ei käi DHLi kohta), st ei võeta enda peale tolliriski, et anda kliendile võimalus maksta tollimkase hiljem.

Hetkel kuum