16. november 1998 kell 22:00

Turundusvallas väärtustatakse üha enam juhi rolli

Madalama tasemega marketingitöötajate palgatõus jääb vahemikku 3--10%, mis näitab, et turundusvaldkonnas on hakatud üha enam väärtustama juhi rolli. Ehkki viimastel aastatel on kõigil tasemetel (müügiedendajast/marketingiassistendist kuni juhini) turundustegevuse tähtsus ettevõtte tulude ja kasumi suunamisel oluliselt kasvanud.

Samal ajal on suurendatud ka turundusjuhtide vastutust ja enamik neist osaleb ettevõtte strateegia väljatöötamises ning finantsprognooside tegemisel.

Tabelis võrreldud turundusdirektorite ametiülesanded on järgmised :

1. Kehtestab hinnapoliitika, mis vastab planeeritud finantseesmärkidele.

2. Teeb müügiprognoose, toetudes turult ja uuringutest laekuvatele andmetele.

3. Loob ja teostab firma imago kõikides meedia vormides ja reklaamiüritustes.

4. Teeb ettepanekuid müügi- ja tootmisosakondadele nende tegevuse korrigeerimiseks, parandamiseks ja arendamiseks.

5. Juhendab ning arendab ettevõtte marketingi- ja müügifunktsiooni.

Nii kõrgel tasemel turundusjuhte on Eestis põhiliselt vaid suuremates firmades (töötajaid 100 või rohkem) ja enamik turundusdirektori ametikohtadest on Tallinnas.

Ehitus- ja infrastruktuuri ettevõtetes on enam väärtustatud müügidirektorid. Nimetatud sektorites on turundusjuhi vastutus ja osalus ettevõtte juhtimisel väiksem.

Tabelis on näidatud ühe kuu keskmine brutokogupalk, see tähendab põhipalk pluss kõik lisatasud.

Autor: Mart Kirsipuu

Hetkel kuum