23. detsember 1998 kell 22:00

SMS lihtsustab sidet

Mobiilsideoperaatorite poolt klientidele pakutavatest lisateenustest üks enimkasutatavaid on lühisõnumite saatmine ehk SMS (short message service).

Lühisõnumi saatmine võib mõnel juhul vastuvõtja jaoks osutuda mugavamaks ja otstarbekamaks kui helistamine -- näiteks on pika telefoninumbri või keeruka nime ülesmärkimine kindlasti tülikam kui nende lugemine oma taskutelefoni ekraanilt. Lühisõnum on kõneposti kõrval ka sobiv võimalus teate saatmiseks inimesele, kes ei saa hetkel kõnet vastu võtta või kelle telefon on välja lülitatud. Erinevalt kõnepostiteatest pole aga lühisõnumi vastuvõtmiseks vaja kuhugi helistada, tekst ilmub ekraanile mõne klahvivajutusega.

Lühisõnumisse mahub sõltuvalt GSM-operaatorist 140--160 tähemärki. Enne sõnumi kirjutama asumist tuleks veenduda, et telefoni on sisestatud õige operaatori sõnumikeskuse number, seda kindlasti rahvusvahelise numbri kujul (näiteks +372 5x xxxxx).

Edasised lihtsad sõnumi saatmise ja lugemise toimingud sõltuvad juba telefonimudelist. Pärast sõnumi teelesaatmist annab telefon teada, kas saatmine õnnestus. Saabunud sõnumid salvestab taskutelefon automaatselt SIM-kaardile, mis mahutab kindla hulga sõnumeid. Seetõttu on otstarbekas mittevajalikud sõnumid kohe kustutada, et sõnumimälus oleks ruumi uutele saabuvatele sõnumitele.

Q tekst on lühisõnumite edastamise teenus Q GSMi võrgu kaudu. Q tekst on liitumis- ja kuumaksuta. Q tekst võimaldab lühisõnumite saatmist ja vastuvõtmist Q GSMi võrgu ja Radiolinja Eesti võrgu piires, samuti enam kui 40 mobiilsidevõrgus üle maailma, millega Q GSMil on sõlmitud roaming-leping. Eesti Mobiiltelefon ei ole oma võrku tänaseni teistele Eesti mobiilsideoperaatoritele avanud.

Autor: Jaana Aduson

Hetkel kuum