Ranno Tingas • 31. oktoober 1999 kell 22:00

Ehitiste käibemaks

Ehitamisel on käibemaksu mahaarvamise üheks tingimuseks see, et ehitist ei võõrandata viie aasta jooksul selle valmimisest ning ehitist ei ehitata võõrandamise eesmärgil. Reaalses elus juhtub ikka vahel, et ehitis võõrandatakse enne viie aasta möödumist selle raamatupidamises arvelevõtmisest.

Seadus sätestab, et sel juhul tuleb teha ehitise soetusmaksumusse arvatud kaupade ja teenuste soetamisel makstud ja enda maksustatavalt käibelt arvestatud käibemaksust mahaarvatud käibemaksu ümberarvestus ning tagastada riigile liigselt mahaarvatud käibemaks. Ehitise võõrandamisel enne viie aasta möödumist tehakse käibemaksu ümberarvestus lähtuvalt sellest, et ehitamisel on lubatud käibemaksu maha arvata 20% käibemaksu kogusummast iga kasutusaasta kohta, mis jääb ehitise valmimisest ehitise võõrandamiseni.

Seetõttu on käibemaksu seisukohalt mõistlik planeerida nii, et ehitis võetaks raamatupidamises arvele pigem kalendriaasta lõpus kui uue aasta alguses. Kuna esimene kasutusaasta kestab ehitise raamatupidamises arvele võtmisest sama kalendriaasta lõpuni, siis võib esimese kasutusaasta pikkus olla ka 1 päev, kui ehitis võetakse raamatupidamises arvele 30. detsembril.

Ehitise võõrandamisel enne viit aastat tasub omandi muutumise ajaks planeerida pigem uue kalendriaasta algus kui eelmise lõpp, sest ehitise võõrandamise aastat ei arvestata kasutusaastana käibemaksu ümberarvestamisel.

Alltoodud näites võetakse ehitis raamatupidamises arvele 30.12.1998 ja võõrandatakse neljandal kasutusaastal -- 10.01.2001. Pärast võõrandamist toimub käibemaksu ümberarvestus, mille käigus tagastatakse riigile 40% ehitamisel maha arvatud käibemaksust. Ehk teisiti öeldes on neljandal kasutusaastal ehitise võõrandamisel lubatud käibemaksu mahaarvamine 60% ulatuses ehitise jaoks soetatud kaupade ja teenuste ostmisel makstud käibemaksust.

Näites on eeldatud, et ehitis ei ole ehitatud võõrandamise eesmärgil ning ehitist kasutatakse tervikuna maksustatava käibe jaoks.

Ehitamisega seotud käibemaksu mahaarvamise küsimused on sageli maksuameti ettekirjutuste põhjuseks ning seetõttu on oluline juba enne ehitama asumist läbi mõelda kõik maksustamisküsimused.

Hetkel kuum