1. november 1999 kell 22:00

Pankrotihaldur Ly Müürsoo eksib

28. oktoobri ÄPs süüdistas Ly Müürsoo mind kui endist ASi Balti Baas pankrotihaldurit ettevõtte pahatahtlikus juhtimises («Aivar Leismannil lasub kahtlus suurriisumises»). See on esimene juhtum, mil pankrotihaldur oma kolleegi vastu nii teravalt välja astub. On üsna iseloomulik, et ligi aasta tagasi esitatud jabur süüdistus nüüd, mil sündmused Bekkeri sadamas sõna otses mõttes on plahvatanud, Müürsoo vahendusel välja tuuakse.

Balti Baasi endise pankrotihaldurina püüdsin kaitsta kõigi võlausaldajate huve ja hoida neid tasakaalus, nagu see on pankrotihaldurile kohane. Kõik minu sammud said pankrotitoimkonna heakskiidu ja kooskõlastused. On kahju, et Balti Baasi tänane pankrotihaldur Ly Müürsoo kaldub ühe grupi -- Orenburgnefti -- huvide kaitsmisele.

Pankrotihaldur Ly Müürsoo eksib, väites, et pankrotihalduri ja pankrotitoimkonna liikmete töötasudelt ei arvestatud tulumaksu. Vastupidi Müürsoo arusaamisele kinnitas toimkond töötasud netos, mitte brutos ning tulumaks arvestati maha. Toimkonna otsus kirjutati üles eesti keeles.

Ly Müürsoo eksib, nimetades Kristi Poogenit minu abiliseks. Kristi Poogen on jurist ja temaga sai sõlmitud tööleping möödunud aasta oktoobrini. Arvestades töö mahukust oli vaja inimest, kes lisaks haldurile tegeleks pidevalt ja operatiivselt igapäevaste juriidiliste ning majanduslike küsimuste lahendamisega.

Ly Müürsoo eksib, väites, justkui oleks Leismannile kuuluv õigusbüroo esitanud arveid täiendava konsultatsiooni eest. Tegu oli bürooruumide üüri ja muu vajaliku tehnilise kaasabi vahendite kasutusega täitmaks haldurile seadusega ettekirjutatud toiminguid.

Ly Müürsoo eksib, hinnates Balti Baasi pearaamatupidajat usaldusväärseks. Kuna pankrotistunud ettevõtte raamatupidaja on kõike muud kui usaldusväärne, otsustas toimkond jätta talle vaid arhiivi korrastamise ning palgata ettevõtte senise majandustegevuse revideerimiseks ja raamatupidamislikuks tööks audiitorbüroo. Paljuski tänu audiitorfirma korralikule revideerimistööle sai võimalikuks hagide esitamine.

Ly Müürsoo eksib, arvates, et Leismann käis koos vandeadvokaat Rein Niitsooga Londonis lõbureisil. Londonis kohtusime Amos Finanses Ltd esindajatega, kes olid huvitatud Balti Baasi vara ostust. Kolmandate isikute kaasamine ei tekitanud mingit majanduslikku kahju.

Ly Müürsoo eksib, väites, et Leismann võttis rendile kolm sõiduautot. Leping sõlmiti kindla summa peale ning sisaldas vaid ühe auto renti, mis oli igapäevaseks asjaajamiseks hädatarvlik.

Eelneva põhjal võib pankrotihalduri Ly Müürsood kahtlustada suurvales. Ma tõrgun uskumast, et tegu on Müürsoo mõistmatusega -- pigem otsese ja teadliku pahatahtlikkusega.

Hetkel kuum