9. oktoober 2000 kell 22:00

Kasiino

Kas määrus, mille alusel pidid kasiinod alates 1. septembrist üle 5000 krooni võitnud inimese isiku kindlaks tegema, on jõustunud?

Tänaseks ei ole see määrus veel jõustunud.

Nimetatud määruse eelnõu oli rahandusministeeriumi poolt välja töötatud, kuid eelnõu kooskõlastamisel siseministeeriumiga ja andmekaitse inspektsiooniga ilmnes, et esitatud kujul on määrus vastuolus andmekogude seadusega. Viimase põhjal on võitude registreerimine käsitletav andmekogu pidamisega.

Hasartmängukorraldajate kui eraõiguslike juriidiliste isikute puhul on aga seaduses sätestatud piirangud, mille järgi ei või eraõiguslik juriidiline isik pidada andmekogu, millesse oleks kantud isiku nimi ja isikukood jms. Sellise määruse ja seaduse vahelise vastuolu lahendamiseks on rahandusministeeriumil kavas töötada välja vastavad hasartmänguseaduse muudatused. Käesoleval ajal on rahandusministeerium saanud valmis uue loteriiseaduse ja detsembrikuus peaks kooskõlastuste ringile saadetama hasartmänguseaduse muutmise seadus. Informatsioon selle kohta, et vastav määrus peaks jõustuma juba 1. septembrist 2000. aastal, on kahjuks massiteabevahendite kaudu liikvele läinud eksitav teadaanne.

Tänapäeval on enamikus Euroopa riikides enne kasiinosse sisenemist kohustus hasartmängukorraldajale esitada pass või muud isikut tõendav dokument, millest korraldaja teeb koopia ja kirjutab üles isiku andmed (nimi, isikukood, dokumendi number, asutusse saabumise aeg jms). Selline registreerimiskohustus on vajalik järelevalve teostamiseks ja rahapesu tõkestamiseks hasartmänguasutustes.

Autor: Monika Senkel

Hetkel kuum