Hinnas on suvepäevad ja jõulupidu

ÄP 01. juuni 2001, 00:00

Uuringust selgus, et tööväliste traditsioonide osas on kõige suurema osakaaluga jõulupeod (23,9%), suvepäevad (19,1%), spordiüritused (13,7%). Need kolm kategooriat moodustavad üle poole kõikidest töövälistest üritustest. See tähendab, et suuresti koonduvad töövälised üritused aasta lõppu ja suvekuudesse. Töötajate sünnipäevade ja juubelite tähistamine ning firma sünnipäeva tähistamine moodustab sageduselt järgmise ürituste grupi ning annab seega kokkuvõttes pildi firmade põhilistest traditsioonidest.

Töötajate motiveerimiseks kasutavad firmad kõige enam koolitust (84,5%) ja preemiat (77,4%), kusjuures vaid 1% tööandjatest ei pea vajalikuks motivatsiooni tõsta. Kingitusi tehakse või rahaliselt toetatakse töötajaid kõige enam sünnipäevade ja juubelite puhul (82,3% firmadest), samal ajal kui lapse esimesse klassi minekut märgib ära vaid 21,1% firmadest. On tähelepanuväärne, et kui suurtest firmadest premeerib töötajaid nende laste esimesse klassi mineku puhul 39,3%, siis firmades, kus inimesi on 10?200, on see protsent alla 15.

Kõige enam pakuvad firmad väikelastega töötajatele osalise tööajaga tööd (39,0% firmadest), kõige vähem osalist töötamist kodus (10% firmadest). Rahalist toetust lapsehoolduspuhkuse ajal peaaegu ei maksta ? seda teeb alla 4% firmadest. Rahaline toetus lisapuhkuse päevade kasutamise korral on samuti peaaegu olematu ? seda kasutab vaid alla 5% firmadest. Lapse toitmist töö ajal võimaldab 20,5% firmadest ehk enamik noori emasid ei saa last töö ajal toitmas käia.

Erisoodustuste osas pole ühtegi firmat, kellel oleks oma lasteaed või laste mängutuba. Samas pakub 24,7% firmadest toetust laste/perede sportimisele ja harrastusetele.

Pikemat tasulist puhkust ei võimalda oma töötajatele 49,5% firmadest. Kui seda võimalust pakutakse, on kõige levinum tasulise lisapuhkuse kestvus kuni 1 nädal.

Kõige levinum meelespidamise vorm on jõulupeo korraldamine (91,1%) ja töötajate lastele jõulupakkide tegemine (83,2%). Jõulupuhkuse andmine on levinud vaid 28,4% firmadest. Jõulude ajal jagab töötajatele jõulupreemiat 67,4% firmadest.

___________________________________________

Iseloomustab küsitluse põhjal 31 kõige peresõbralikumat firmat

 • Palju tööväliseid traditsioone
  Iga firmal on kaks või enam töötajate töövälise tegevusega seotud traditsiooni.

 • Hea motiveerimissüsteem
  Oma töötajaid motiveeritakse koolitusega (100%), avaliku tunnustusega (87,1%), preemiaga (90,3%), palgatõusuga (87,1%) või mingi muu motiveerimissüsteemiga (58,6%).

 • Rahalised toetused perekondlike sündmuste ja tähtpäevade puhul
  Rahalised toetused firma töötajatele: sünnipäev/juubel (96,8%), lapse sünd (80,6%), töötaja lapse esimesse klassi minek (48,4%), abiellumine (74,2%), isade/emadepäev ja naistepäev (64,5%).

 • Pereliikmed saavad osaleda firma üritustel
  96,8% firmadest saavad pereliikmed osaleda peaaegu kõikidel või osadel firma üritustel.

 • Soodustused väikelastega emadele/isadele
  Võimaldatakse töötada osalise tööajaga (80,6%), kodus (22,6%) või valida vahetust (35,4%), noortel emadel võimaldatakse käia töölt ära last toitmas (45,1%).

 • Toetus laste/perede sportimisele ja harrastustele, pikem tasuline puhkus
  54,8% peresõbralikest firmadest pakub toetust töötajate perede ja laste spordiharrastustele. Kuni ühenädalast lisapuhkust võimaldatakse 45,2% peresõbralikes firmadest.

 • Jõulutoetused ja preemiad
  Kõigis firmades peetakse jõulupidusid. Jõulupuhkust võimaldatakse 58,1% firmadest, jõulupreemiat antakse 74,2% firmadest, jõulupakke jagab töötajate lastele 96,8% ja töötajatele 54,8% ettevõtetest.

 • Töötajate arvult ollakse keskmine või suurfirma
  Peresõbralik firma on suure tõenäosusega 50 ja enama töötajaga (81,6%).

___________________________________________

Firmade peresõbralikkuse järjestuse loomisel kasutati punktide süsteemi, mis omistati iga ankeedi küsimuse vastusevariandile.

Probleem oli selles, et eelnevalt polnud teada, milline vastus näitab rohkem ning milline vähem peresõbralikkust. Seega tuli kogutud andmete põhjal leida kõigepealt vastus sellele küsimusele.

Sotsiaalteadustes kasutakse sellise probleemi lahendamiseks faktoranalüüsi. Faktoranalüüs on andmetöötluses kasutatav protseduur, mis võimaldab leida mingis mõttes ühist sisu omavate küsimuste kobaraid. Seejuures ei näita faktoranalüüs ainult omavahel tugevasti seotud küsimuste kobaraid, vaid kirjeldab sedagi, kui palju üks või teine küsimus selles kobaras ?sisaldab? seda ühist sisu.

Analüüsis vaadeldigi ankeedi küsimuste vastusvariante kuuluvatena ühte kobarasse nimega peresõbralikkus. Andmete põhjal leiti vastusevariandid, mis antud ankeedis väljendasid peresõbralikkust ja mis ei väljendanud.

Vastavalt sellele, kui palju vastusevariante ?sisaldasid? peresõbralikkust, omistati neile täisarv punkte. Niimoodi tekkis ankeedi küsimuste punktisüsteem. Iga firma vastused teisendati punktideks ja liideti kokku. Mida suurem summa tekkis, seda peresõbralikumaks firmat loeti. Summeerimisel kasutati ankeedi küsimusi 3?13.
Aleksander Pulver, uuringu metoodik-analüütik

___________________________________________

30 peresõbralikumat firmat

Eesti meister peresõbralikkuses: Eesti Post

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

  Vaata kogu kava
  Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
  25. November 2011, 09:09
  Otsi:

  Ava täpsem otsing