Inno Tähismaa • 12. oktoober 2001 kell 15:38

Muinsuskaitse: Taru maantee alguses on tegemist keskaegse säilmega

Muinsuskaitseinspektsiooni juures tegutsev Muinsuskaitsenõukogu jõudis oma 12. oktoobril toimunud koosolekul üksmeelselt otsusele, et Tartu mnt läbimurde alal väljakaevatud müüride näol on vaieldamatult tegu keskajast pärinevate ehitiste säilmetega, mis omavad silmapaistvat kultuuri- ja arhitektuuriajaloolist väärtust.

Nõukogu soovitab Tallinna linnal tellida täiendavad arheoloogilised ja arhitektuuri-ajaloolised uuringud müürijäänuste ulatuse väljaselgitamiseks ja dateeringute täpsustamisteks.

Nõukogu pidas vajalikuks Pääsukese tänav 10 hoone juures olevate ehitussäilmete konserveerimist ja eksponeerimist.

Nõukogu teeb Tallinna linnale ettepaneku koostöös Muinsuskaitseinspektsiooniga töötada välja erinevad võimalikud variandid objekti säilitamise ning eksponeerimise ulatuse osas, kaasates selleks erialaeksperte.

Muinsuskaitsenõukogu juhib tähelepanu tõsiasjale, et nõukogu 21.02.2000. a. otsusega kooskõlastati Tartu mnt. läbimurre 2-3 realisena ja 200-kohalise parklaga.

Hetkel kuum