4. november 2001 kell 22:00

Tulumaks 20%-le ja omavalitsuse käsutusse

Rahandusminister Siim Kallas on võtnud käsile füüsilise isiku tulumaksumäära alandamise. Maksumäära langetamine 20 protsendile on vajalik samm ja see tuleb ära teha. See ei meeldi aga kohalike omavalitsuste tegelastele, kes kardavad oma tulubaasi pärast, kuna siiamaani saavad nemad suurema osa tulumaksust endale.

Äripäev pooldab omavalitsustele senisest suuremate kohustuste seadmist, mille tagatiseks oleks otseste maksude, nagu tulumaksu, suunamine omavalitsustele. Samas tuleb tulumaksu määr langetada 20 protsendile. Kaudsed maksud, nagu aktsiisid ja käibemaks, laekuksid riigi kaukasse.

Valitsusliidu radikaalne sõnum omavalitsustele võiks olla ka selline: kuni vastuseis haldusreformile püsib, seni mitte üks sent riigikassast. Vaadake ise, kuidas hakkama saate. Sellega lõpeks omavalitsuste rahanuiamine riigilt ja ühtlasi haldusreformi torpedeerimine. Väiksed ja elujõuetud vallad ei saaks riigilt pidevalt sotsiaalabi, vaid läheksid otseteed pankrotti. Saamatud omavalitsusjuhid võetakse maha, tuleb riigipoolne pankrotihaldur, kes ühendab vaesed vallad suuremaks üksuseks. Utoopia? Ei - hoopiski ratsionaalne ja efektiivne reform.

Et valitsusliit on kahetsusväärsel kombel taganenud radikaalsest haldusreformist, siis peab ta omavalitsuse rahaprobleemidega edasi tegelema. Hea plaan olekski viia füüsilise isiku tulumaks 20 protsendile ja anda see täielikult omavalitsuste käsutusse. Riigieelarve laekub sel aastal väga hästi, võib-olla isegi ülejäägiga, mistõttu umbes 700 miljoni krooni füüsilise isiku tulumaksu kadumine on kompenseeritav. Taas kord - madalamad maksumäärad suurendavad tegelikke laekumisi. Seda on ka väga hästi tõestanud käesolev aasta. Vähenenud on ettevõtete tulumaksukoormus ja aktsiise pole tõstetud. Eelarve tulud on aga suurenenud 15% võrreldes möödunud aastaga.

Otsene maks, maamaks, laekubki juba täielikult omavalitsustele, milles tuleb näha ka maamaksu tõstmise huvigruppi. Samas peab riigi muu rahaline abi omavalitsustele lõppema. Pole mõtet edasi arutada tulumaksu jagamist 15 ja 11 protsendiks, kui maksumäär alaneb 20 protsendile.

Selgemaks tuleb teha tööjaotus riigi, maakonnavalitsuse ja valla tasandil. Näiteks keskkonnaküsimusi dubleeritakse mõttetult kõigil kolmel tasandil - kellele seda peale bürokraatide vaja on? Kohalikud asjad peavad olema omavalitsuse kompetentsis, täpselt samuti nagu kohalike väljaminekute rahastamine. Praegu on nii, et omavalitsused tahavad õigusi ja raha juurde saada, aga õpetajate palga lükkavad riigi kaela. Kui võtad endale kohustused, tuleb ka raha. Samas peab riik igati takistama omavalitsuste lõhkilaenamist, siin on keskne administreerimine omal kohal.

Sotsiaalmaksu tervisekindlustuse osa üleandmist omavalitsustele võiks samuti kaaluda. Kui on munitsipaalhaigla, siis rahastab seda omavalitsus. Perearstil käik jääb ju samuti omavalitsuse piiresse. Sotsiaalmaksu pensioniosa jääks siiski riigi kätte. Veel ei suuda iga vald oma sante toita.

Hetkel kuum