E-hooldusraamatus on infot hõlpsam töödelda

Kaia Kirs 16. veebruar 2004, 00:00

Veebipõhine tarkvaralahendus nimega e-hooldusraamat aitab säästa kinnisvaraomanike raha sellega, et tõhustab oluliselt kinnisvarahaldurite tööd.

Eestikeelne e-hooldusraamat koondab kogu hallatava kinnisvaraobjekti info ühte andmebaasi ja võimaldab halduril andmebaasiga töötada veebikeskkonnas.

Oluliseks aspektiks e-hooldusraamatu turuletuleku juures võib pidada just seda, et selline toode võimaldab oluliselt suurendada Eesti kinnisvarahaldajate haldamismahte ja tõsta töö efektiivsust ning seda ka väiksematele ettevõtetele taskukohase hinnaga (alates 1500 kroonist kuus).

E-hooldusraamat on hea töövahend haldureile seetõttu, et toote arendamisel on arvestatud ja aluseks võetud kõiki kehtivaid ja ka peatselt kehtima hakkavaid kinnisvara haldamise ja hooldamise standardeid.

Uuest tarkvaralahendusest on kasu pea kõikidele kinnisvaraga tegelevatele osapooltele. Nii saavad kinnisvaraarendajad e-hooldusraamatu abil koguda ja süstematiseerida infot konkreetse objekti kohta kogu arendusperioodi kestel, andes ehitise valmimisel tellijale üle ka elektroonilise hooldusraamatu, mis tõstab arendaja teenuste kvaliteeti ja parandab seeläbi tema konkurentsivõimet.

Kinnisvaraomanikud saavad ülevaate oma õigustest ja kohustustest, omandi seisukorrast ja võimaluse pidevalt kontrollida haldaja ning hooldaja tehtavaid töid.

Näiteks saab korteriomanik oma kinnisvara võõrandamise soovi korral e-hooldusraamatut kasutavalt haldurilt küsida detailset väljavõtet kinnistu ja selle haldustegevuse ning -kulude kohta, mis hõlbustab oluliselt maakleri tööd ja suure tõenäosusega võimaldab ka vara müüa kiiremini ja parema hinnaga.

Kinnisvara kasutajad saavad enda valdusse aegasäästva töövahendi, mille abil on haldurile võimalik teatada hoone kasutamisel tekkinud probleemidest.

Selle asemel, et püüda õiget isikut tabada telefoni teel, sisestatakse taotlusinfo interneti kaudu, mille tulemusena läheb informatsioon kohe asjassepuutuvale isikule kas e-posti või GSM e-postkasti.

Sama süsteemi kaudu saab isik jälgida oma taotluse edasist kulgu.

Ühistu esimehed leiavad end soodsas olukorras olevat, kui nende haldur või nad ise kasutavad e-hooldusraamatut, kuna ühistu liikmetele esitatav haldusinfo saadakse automaatselt ja hõlpsalt soovitud kuupäevadel väljatrükina või e-kirjana.

Kindlustusfirmadel on nüüd põhjust hakata küsima oma klientidelt kindlustusobjektide kohta halduri aruannet, mis sisaldaks kindlustusriskide hindamiseks piisavat ja usaldusväärset infot.

Kinnisvarahaldurile on e-hooldusraamat igapäevane tööriist, mis koondab vajaliku info (hoone pass, lepingud, eelarved) ja võimaldab seda analüüsida näiteks hoone, seadme, üürniku või kululiigi kaupa.

Toode võimaldab sisestada arvestite näitusid, tellida vajalikke töid ja jälgida nende täitmist.

Väga lihtne on hoone üldkulusid üürnike vahel jagada. Soovi korral saab e-hooldusraamatu liidestada raamatupidamistarkvaraga, mille tulemusel saab arveid väljastada nii haldur kui ka raamatupidaja sõltuvalt ettevõtte töökorraldusest. Andmed sisestatakse vaid üks kord ja erinevad osapooled saavad neid kasutada ja vajadusel lisada. Haldur saab rutiinsetelt tegevustelt suure ajavõidu.

KASUTAJA - Janno Peterson, Pärnu Blauhausi ärihoone haldur:
E-hooldusraamatut kasutame alates 2003. aastast. Selle abil on süstematiseeritud kogu maja haldust puudutav informatsioon, mida haldur, omanik ja üüriarvete koostaja saavad internetist vaadata neile sobival ajal ja kohas. Tööde tellimusi saab võrrelda juba tehtutega, näha ühele seadmele tehtud kulutusi; haldus- ja hooldustööde ajalugu tekib tööde tellimise ja täitmise kontrolli käigus. Ka omanikule Saksamaal on kättesaadavad kõik talle vajalikud aruanded ? näiteks saab ta kinnitada halduseelarve ja jälgida jooksvalt selle täitmist. Jooksvale asjaajamisele kuluv aeg on vähenenud, sest saan töötellimused esitada lepingupartneritele e-hooldusraamatu kaudu.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing