8. detsember 2005 kell 14:52

Valitsus kehtestas järgmiseks aastaks turbakaevandamise määrad

Valitsus kehtestas täna vastavalt Säästva arengu seadusele ja maapõueseadusele turba kriitiline varu ning kasutatava varu suurus.

Samuti kinnitati turba aastased kasutusmäärad maakondade kaupa.

Tänane valitsuse otsus mõjutab suuresti maapiirkondade elanikke ja looduskaitsjaid, sest turba aastased kasutusmäärad maakondades piiravad turbatootmise laiendamist ning soodustavad soode kui unikaalsete märgalade säilimist ja kaitset.

'Lähtudes antud kaevandamislubades, heakskiidetud taotlustes ning esitatud taotlustes märgitud aastatoodangu suurustest on praeguseks keskmise aastatoodangu määrad täis Harju, Hiiu, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu ja Viljandi maakonnas. Maakondade puhul, kus kehtivad aastamäärad veel ammendunud ei ole, vähendatakse eelnõus aastamäärasid kuni praeguseks lubadega välja antud või taotlustega kaetud tasemeni,' selgitas Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja- tehnoloogia osakonna maapõue peaspetsialist Ene Kadastik.

Seega turba kaevandamislubade andmine uutele mäeeraldistele ei ole praeguse seisuga enam võimalik. Revisjoniandmete tulemuste alusel on võimalik edaspidi otsustada selle üle, kas mahajäetud turba tootmisala soovitada kaevandamiseks (jääkvaru olemasolu korral) või see rekultiveerida, et seal taastuks märgaladele iseloomulik hüdroloogiline re*iim.

Nende tulemuste alusel on 2006.a tõenäoliselt võimalik alustada turba kaevandamise lubade andmist aladel, kus on veel turba jääkvaru muutes vastavalt nimetatud maakondade kasutusmäärasid.

Määrus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2006

Hetkel kuum