31. oktoober 2006 kell 10:12

Tallinna tulevikuvalgustusse investeeritakse ligi 340 miljonit krooni

Tallinna välisvalgustuse renoveerimistöödeks kuni 2015. aastani kavandatud kulutused moodustavad tänavustes hindades 339,4 miljonit krooni, on kirjas Tallinn.ee leheküljel.

Tallinna linnavalitsus otsustas saata volikogule otsuse eelnõu "Tallinna linna välisvalgustuse suunad aastateks 2006-2015", mis on lähtematerjal Tallinna arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Kava hõlmab linnavalgustuse hetkeolukorda ja selle arengustrateegiat, mis on suunatud nii funktsionaalse kui esteetilise välisvalgustuse parendamiseks linnas.

"Tulevikus oleks mõistlik kõigi Vanalinna hoonete, väljaspool Vanalinna aga kõigi ühiskondlike hoonete ja enam kui kolmekorruseliste ehitiste ja hoonete projektidega koos esitada Linnaplaneerimisametile ka hoone välisfassaadi valgustuslahendus," ütles abilinnapea Olga Sõtnik. "Samuti on vaja välja töötada regulatsioon, mis tagab tee või tänavaga vahetult piirnevatele hoonetele valgustuse paigaldamise."

Hetkel kuum