Signe Sillasoo • 23. november 2006 kell 22:00

Sponsor usaldab noorteühendusi

Erinevate organisatsioonide ja MTÜde tegevuses osalemine pole ainult üksikutele väljavalitutele, vaid kõigile tegutsemissooviga noortele.

Kindlasti on paljude noorte mõtteist läbi lipsanud idee alustada enda ettevõttega, viia läbi toredaid ja kasulikke üritusi, võtta osa erinevatest projektidest ja miks mitte ka ise mõne algatajaks olla. Sageli takerduvad sellised ettevõtmised noorte jaoks oskamatuse, kogenematuse ja rahaliste ressursside leidmise taha.

Olukorra võib keeruliseks muuta asjaolu, et paljud noored ei kuulu ühegi organisatsiooni ega juriidilise asutuse liikmete hulka, mistõttu jääb ettevõtmiste rahastamine sageli sponsorite või fondide usaldamatuse taha.

Sel juhul on lahenduseks astumine mõnda noorteorganisatsiooni. Võib luua ka enda mittetulundusühingu, sihtasutuse, osaühingu või õpilasfirma. See ei ole privileeg vähestele, vaid võimalus kõigile.

"Õpilasfirmade ja noorteorganisatsioonide asutamine ja nende käigus hoidmine annab noortele kasuliku esmase ettevõtlusalase kogemuse," selgitab Eesti 2004. aasta edukaimate õpilasfirmade 3 Tarka ning Üle ja Ümber juhendaja Kati Raudsaar. See õpetab korraldama rahaasju, vormistama dokumente ning annab ülevaate ettevõtlusest ja majandusmehhanismidest üldiselt.

Võib juhtuda, et hobitegevusteks vajaminevat sponsorlusraha ei ole võimalik saada ilma organisatsioonilise kuuluvuseta, sest sponsoril ei ole kindlust selle raha sihipärase kasutuse kohta.

Organisatsioone ja internetipõhiseid kanaleid, kes noori on lahekelt nõus kõigi ettevõtlusalaste küsimustega aitama, on rohkelt: Junior Achievement, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja infoportaal www.aktiva.ee.

Robert Napp, OÜ Purpurmust asutaja

OÜ loomise ajendiks oli soov anda välja raamatuid ja pakkuda kirjastamise võimalust noortele autoritele, kes tahavad leida alternatiivseid kirjanduslikke väljundeid.

Lisaks tahame ühendada noori kirjandushuvilisi. See on omamoodi klubi ja elustiil.

OÜ loomine suuri raskusi ei tekitanud. Aktiva.ee-s on kõik väga selgelt välja toodud. Soovitan portaalis "äri alustamine & areng" sektsioon läbi töötada.

Midagi keerulist selles ei ole. Vaja on lihtsalt järgida juhendeid.

Tulevikus tahaksin Purpurmusta arengusse rohkem panustada ja ettevõttele enam aega pühendada.

Praegu ei saa teiste tööde ja tegemiste kõrvalt sellele nii palju keskenduda, kui sooviksin. Usun, et igasugune töö tuleb kasuks. Aitab mõista, kuidas ühiskond ja asutused töötavad.

Aivar Hannolainen, TTÜ Kultuuriklubi Ollalaa asutaja ja juhatuse liige

Kultuuriklubi Ollalaa alustas tegevust 2006. aasta kevadel.

Olen saanud massiürituste korraldamise kogemuse, kriisi- ja inimeste juhtimise praktikat ning parandanud enda avaliku esinemise oskust. See on andnud julgust ürituse või organisatsiooni loomine konkreetseks eesmärgiks ja tegevuseks.

Kui tekib küsimus, kas organisatsiooni loomine on õige või mitte, mõtle, kas selle asutamine tundub koormava lisakohustusena või mõnusa eneserakendusena. Kui organisatsiooni loomine peaks äparduma, annab see loojale isegi samaväärse kogemuse kui organisatsiooni toimima hakkamine. Kaotada ei ole midagi. Varem või hiljem kaotavad need, kes kunagi proovida ei julge.

Hetkel kuum