22. aprill 2008
Jaga lugu:

Börs käib majandusest mõned sammud ees

Vaadates aktsiahindu ja majandustsükli erinevaid perioode, võib igal ühel meist tekkida soov saada selgemat ettekujutust tulevikus toimuvatest sündmustest. Siinjuures on investorile oluline leida vastused kahele küsimusele.

Esiteks: kas ajaloolised mustrid kehtivad ka praegu või on nad muutunud? Vastamiseks on vaja teada, kas fundamentaalsed faktorid ja sündmuste areng, mis majandust mõjutavad on jäänud samaks või on nad muutunud.

Teiseks: kas turg on juba arvesse võtnud võimalikke tulevikusündmusi? Kui majandussektoreid mõjutavad traditsioonilised tsüklilised faktorid, on turg nendega kohanenud, kui aga on tegemist üllatuslike, st uute ja ootamatute mõjuritega, ei pruugi turg nendega kohanenud olla.

Graafikul on kujutatud tüüpilisi majandustsükli perioode, kus erinevate majandussektorite aktsiatootlikkused ületavad üldjuhul kogu turutootlikkuse. Antud mudel on Standard & Poor'si koostatud, tuginedes 2000. aastal avaldatud uuringu tulemustele. Selle uuringu käigus uuriti kümne majandustsükli (detsember 1945-detsember 1995) jooksul erinevate majandusharude ja S&P 500 aktsiaindeksi tootlikkuse erinevusi. Siinjuures tuleb siiski märkida, et tegemist on ajaloolistele andmetele tugineva mudeliga, mis ei näita konkreetseid tulevikuprognoose. Tekib küsimus, millises majandusfaasis on majandus praegu? Näiteks makromajanduse seisukohalt vaadatuna on USA Keskpank viimasel ajal jätkuvalt alandanud käesoleva aasta majanduskasvu prognoose, mis jäävad praegu vahemikku 1,3-2,0 protsenti ning on tublisti allpool pikaajalist 2,75%st kasvutrendi.

Peale selle prognoosib keskpank lähitulevikus töötuse määra suurenemist üle 5%. Eri analüütikute hinnangul jääb S&P 500 aktsiaindeksi selle aasta esimese kvartali keskmine aktsiakasumi juurdekasv ca -10% piirimaile. Kõik see viitab jätkuvale majanduskasvu aeglustumisele. On üpris selge, et sellist laadi küsimusele on kõige parem vastata siis, kui usaldusväärne statistika olemas. Paraku on suurem usaldusväärsus investori jaoks seotud liigse hilinemisega.

Graafikult on näha, et aktsiabörs püüab pidevalt mõne sammu võrra tegelikku majandusarengut ennetada. Üldjuhul võib ennetusaeg küündida isegi poole aastani. Ühe võimalusena määratleda majanduse asukohta, kasutades antud mudelit ja loobudes osaliselt täpsuses, kuid samas võites ajas, on jälgida erinevate majandussektorite indeksite hinnakujunemisi.

Näiteks on USA transpordisektori indeks, mida mõõdab Dow Jones Transportation Average, tõusnud 2008. aasta esimese kolme kuuga ca 4,7% võrra. Samal ajal Dow Jones Industrial Average langes 7,6% ja S&P 500 indeks langes veelgi enam, ca 10% võrra.

Kokkuvõttes, ning teades, et investoritel on tekkinud huvi transpordi ja finantssektori aktsiate suhtes, kuid siiski on SKP kasvutempo jätkuvalt aeglustumas, võib teatud eksimusega järeldada, et USA majandus on lähenemas majandustsükli langusfaasi lõppu, kui juba mitte ei ole seal.

Traditsiooniliselt järgneb langusele tõusufaas ning erinevatel majandussektoritel on teatud ajal eelis teiste sektoritega võrreldes.

Autor: Aivar Maasik

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas