Aivar Hundimägi • 15. detsember 2009 kell 21:00

Valmistuvad devalveerima?

Riigikogu tegi riigi tippametnike ja iseenda palga määramisel üllatava otsuse - palk on eelnõus määratud eurodes. See on umbusaldusavaldus Eesti krooni vastu, mis võiks inimesed muuta ettevaatlikuks.

Tõenäoliselt loodeti, et muudatus jääb avalikkuse tähelepanuta, et vaidlus keskendub palga suurusele. Minu jaoks on aga palju olulisem see, et riigikogu liikmete ja tippametnike palka ei juleta määrata kroonides. Sellega võtavad inimesed, kellest sõltub krooni devalveerimise üle otsustamine, enda sissetulekutelt devalveerimisriski.

"Nimetatud palgamäär hakkab kehtima alates 2011. aasta kevadest, kui valitakse riigikogu uus koosseis. Praegu kehtiva Eesti Panga kursi järgi oleks presidendi palk ümberarvestatult 81 360 krooni ja riigikogu liikme palk 52 885 krooni," seisab riigikogu pressiteates.

Juhin tähelepanu väljendile "praegu kehtiva Eesti Panga kursi järgi" - riigikogu ise arvestab ka võimalusega, et praegu kehtiv kurss ei pruugi kehtida tulevikus!

Eurode eelistamise põhjus võis olla selles, et eurodes tunduvad palgasummad esmapilgul väiksemad. Või soovis riigikogu avalikkusele anda signaali, et nad usuvad euro tulekusse järgmise aasta algusest ning seetõttu määratakse ka seaduses palk juba kindlaks eurodes. Ja seda ilma igasuguse tagamõtteta. Samas võiks küsida, et miks teiste riigilt tasu saavate inimeste summad ei ole määratud eurodes. Näiteks vanemapalk, õpetajate ja päästjate palgad.

Riigikogu liikmed võivad vanduda, et nad ei valmistu devalveerimiseks, kuid see ei kõla veenvalt, kui nad enda tegevusega annavad vastupidise signaali.

Alles eelmisel nädalal lekkis meediasse Euroopa Keskpanga salajane raport, kus muu hulgas viidati taas Balti riikide rahvusvaluutade devalveerimise võimalusele. Eurole üleminekul on krooni vahetuskursi määramisel oluline sõnaõigus Euroopa Komisjonil, mitte meie poliitikutel.

Riigikogul tuleb täna, eelnõu kolmandal lugemisel loobuda oma palga eurodes fikseerimisest. Kuni Eestis kehtib kroon, peab ka meie tipp-poliitikute sissetulek olema seadustes fikseeritud rahvusvaluutas. See on olulise märgilise tähendusega ja peegeldab usaldust rahvusvaluuta vastu.

Kui aga inimesed, kes on hästi informeeritud ning kellest sõltub euro ja krooni vahetuskurss ehk riigikogu liikmed otsustavad, et nad fikseerivad järgmiseks aastaks enda palga eurodes, siis soovitan mina kõigil inimestel poliitikute eeskuju järgida ja oma säästud eurode vastu vahetada.

Hetkel kuum