Silvia Kruusmaa • 20. detsember 2011 kell 11:44

Kapo ja politsei kahte ametnikku kahtlustatakse kuriteos

Kaitsepolitseiameti töötajad pidasid altkäemaksu võtmises kahtlustatavana kinni kaitsepolitseis spetsialisti ametikohal töötanud Indrek Põderi. Politsei- ja piirivalveameti sisekontrolli büroo juhti Meelis Tanieli kahtlustatakse kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises.

Põderit kahtlustatakse altkäemaksu võtmises oma ametipositsiooni ja ametialaselt juurdepääsetavate andmete ebaseadusliku ärakasutamise eest, eesmärgiga mõjutada politsei- ja piirivalveameti ametnike otsuseid süüteo- ja järelevalvemenetlustes.

Samas kriminaalasjas kahtlustatakse ka täna lahkumisavalduse esitanud politsei- ja piirivalveameti sisekontrolli büroo juhti Meelis Tanieli karistusseadustiku § 157 järgi kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises. Samuti kahtlustatakse mitut isikut altkäemaksu andmises.

Kaitsepolitseiameti peadirektor Raivo Aegi hinnangul näitab sellele väga kahetsusväärsele, kuid kaitsepolitsei ajaloos erakordsele juhtumile jälile jõudmine, et kapo sisemine järelevalvesüsteem on tõhus ja usaldusväärne. "Ainult selle teadmisega saame töötada edasi ühtse meeskonnana Eesti riigi julgeoleku nimel. Kui meie seas peaks leiduma neid, kes on valmis meile olulisi väärtusi müüma, siis on eeskätt kaitsepolitsei enda huvi kohelda neid seaduse täie rangusega," sõnas peadirektor Aeg.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Raivo Küüdi sõnul on käimasolev menetlus väga tõsine ja kahetsusväärne. „Kõik inimesed, kõik riigiametnikud, kes seaduse vastu eksivad, väärivad üleüldist hukkamõistu meie kõigi poolt,“ ütleb Raivo Küüt. Niisuguste juhtumite päevavalgele tulek ja avastamine näitavad Küüdi sõnul õiguskaitseorganite enese tugevust. Küüt lisab, et me kõik ootame, et kogu juhtunu asjaolud saavad selgeks ning iga ametnik, kelle seadusevastased teod saavad tõendatud, saab karmi karistuse.

Riigiprokuratuur alustas Kaitsepolitseiameti informatsiooni põhjal kriminaalasja menetlust ning tulenevalt menetlusega seotud erisustest andis selle menetlemiseks kaitsepolitseiametile.

.

Hetkel kuum