18 juuli 2013

Hea  tava vastane üürileping puuküürnikuga on tühine

Olukorda, kus üürnik kasutab ruume hoolimata üürileandja soovist leping lõpetada ehk nn puuküürniku situatsiooni on peetud üürilepingu puuduliku regulatsiooni tulemuseks.

Siiski on kohtud just kehtiva seaduse pinnalt asunud seisukohale, et üürileandja pahatahtlik kahjustamine ei ole aktsepteeritav. Riigikohus jättis jõusse Tallinna ringkonnakohtu otsuse, millega üürileandja sai võidu nn puuküürniku üle.

Ülisoodsad lepingud. Lahendi saanud juhtumis sõlmisid (eelmine) üürileandja ja üürnik kaks tähtajalist eluruumi üürilepingut 40 aastaks ja turuhinnast mitu korda madalama ­üürihinnaga. Pool aastat hiljem korraldas kohtutäitur üüritud kinnistutele avaliku enampakkumise, millega kinnistud said uue omaniku. Seaduse järgi läksid ka üürilepingud üle uuele omanikule, kes palus pinna vabastada. Ent üürnikule ei sobinud äärmiselt soodsa olukorra lõppemine ning ta esitas hagi uue üürileandja vastu. Ringkonnakohus otsustas, et üürniku käitumine on vastuolus heade kommetega ega vasta ärikeskkonnas valitsevale arusaamale õiglasest tehingust. Samuti leidis kohus, et lepingu heade kommete vastasust tuleb hinnata kõiki asjaolusid tervikuna arvesse võttes - nii lepingu sisu kui ka sõlmimise asjaolusid ning poolte ettekujutusi, ajendeid ja eesmärke tehingu ajal.

Kohus jõudis järeldusele, et üürnikule väga soodsate üürilepingute sõlmimine ebatavaliselt pikaks ajaks vaid mõni kuu enne üürileandja suhtes täitemenetluse alustamist ja hüpoteekide realiseerimist viitab otseselt üürniku ja senise üürileandja ebaausale kavatsusele, ning luges lepingud tühiseks.

Vastuväited ei lugenud. Otsust ei kallutanud talle soodsamas suunas ka üürniku väited madalama üüritasu või lepingu sõlmimise ajastuse põhjendatuse kohta. Kohtu hinnangul oli selliste lepingute eesmärk tagada ruumide pikka aega kestev kasutamine enneolematult soodsalt, hoolimata vara üleminekust uuele omanikule.

Kuna ringkonnakohtu otsusega kuulutati heade kommetega vastuolus olev üürileping tühiseks, on üürnik kohustatud ruumid oma valdusest välja andma.

Advokaadibüroo SORAINEN esindas kohtuvaidluses kinnistu omandajat OÜ Estectus.

Hetkel kuum