Äripäev • 29. mai 2018 kell 7:55

Ketiapteegid said riigikohtus lüüa

Benu Apteegi üks haru ei oleks tohtinud kolida, otsustas riigikohus.  Foto: Erik Prozes

Riigikohus otsustas, et ravimiamet eksis, kui lubas uute haruapteekide asutamist ja kolimist nii-öelda üleminekuajal.

Riigikohtusse pöördusid OÜ Türi Apteek ja OÜ Folia Apteek ning OÜ Tamsalu Uus Apteek, mis palusid tühistada ravimiameti otsused, millega Euroapteegil ja Benu Apteek Eestil lubati alustada tegevust Türil ja Tamsalus. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas kaebused ning tühistas Tartu Halduskohtu ning Tartu Ringkonnakohtu varasemad otsused.

Suured apteegiketid tegid "juriidilist hookuspookust"

Kolme väikeapteeki esindanud Ellex Raidla vandeadvokaat Ants Nõmper kirjeldas märtsis Meditsiiniuudistele probleemi. Tema sõnul sai kõik alguse sellest, kui riigikohus tunnistas 2013. aastal põhiseadusevastaseks apteekide asutamispiirangud linnades. Üleminekuajal uute apteekide avamise piiramiseks keelas seadusandja lisaks alates 20. märtsist 2015. aastal uute apteekide avamise.

Nõmper kirjeldas, et täpsemalt ei väljastata alates sellest kuupäevast tegevusluba apteegile, kui apteegi enamusomanik ei ole proviisor ise. "Kui nüüd keegi arvab, et sellised apteegid, kus suuromanik on endiselt mõni ravimite hulgimüüja, ei saanud enam uusi apteeke avada, siis ta paraku eksib. Hulgimüüjatele kuuluvad apteegid hakkasid kasutama võimalust kolida uue apteegi asemel vana apteek uude kohta. Tegemist on muidugi juriidilise hookuspookusega," leidis ta. "Tarbija jaoks toimub uue apteegi avamine. Lähedal tegutseva proviisorapteegi jaoks toimub uue apteegi avamine. Ka suurettevõtte jaoks toimub uue apteegi avamine, sest Pelgulinnast Võrru kolimisel liigub tegelikkuses ainult tegevusluba – apteegi sisustus, töötajad, nimi, laoseis, klientuur jne on täiesti uued," selgitas Nõmper märtsis probleemi.

"Samas on ju riik otsustanud, et aastal 2020 peavad needsamad proviisorid apteekide pidamise hulgimüüjatelt üle võtma. See on sama hea, kui keelata kulturistil valgu söömine viieks aastaks ja saata ta siis Mr Universumi võistlustele. Samal ajal on kõik hulgimüüjatele kuuluvad apteegiketid kasutanud kolimise võimalust hoogsalt – kokku on piirangute jõustumisest saadik apteeke üle Eesti „kolitud“ 44 korral. Paljudel juhtudel on kolitud otse proviisorapteegi vahetusse lähedusse," kirjeldas ta.

Märtsis ütles Nõmper, et kui riigikohus peaks õiguse andma proviisoritele, pööratakse nendest kolimistest tagasi ainult väike osa. "Siiski oleks tegemist olulise võiduga proviisoritele, sest küsimus on selles, kas riik tohib olla sõnamurdlik või mitte," lausus ta.

2015. aastal kirjeldas Meditsiiniuudistes proviisorite koja juhi Karin Alamaa-Aas JOKK-skeemi, kus kolitakse apteek ühest linnast teise, kusjuures kaasa ei võeta vanast midagi, vahetub juhataja ja personal, mööbel, nimi jne. "Või asutatakse uus nn haruapteek. Põhimõtteliselt avatakse uues kohas täiesti uus apteek. Ravimiamet aga lihtsalt pigistab silma kinni, kuigi majandustegevuse seaduse põhjal tuleks seoses asukoha muutmisega vanas asukohas tegevusluba lõpetada ja taotleda uues asukohas uue tegevusloa väljaandmist. Terve mõistuse seisukohalt ei saa ju lugeda üheks ja samaks apteeki Tallinnas ja näiteks Türil, kus on vahetunud kõik peale tegevusloa numbri. Tegevusloa väljaandmise protseduur ongi vajalik selleks, et kindlaks teha, kas uues asukohas tegutsev taotleja ikka vastab kõigile nõuetele," selgitas ta pikemas arvamusloos.

Ravimiamet: analüüsime tänast otsust põhjalikult

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp ütles täna Meditsiiniuudistele, et ravimiameti ja kõigi ravimiturul tegutsejate jaoks on tänane otsus oluline, sest annab lõpliku tõlgenduse ravimiseaduse rakendussätetele. "Kuigi apteegireformi lõpliku jõustumiseni on veel aega, ei vasta tänastest apteegiomanikest ligikaudu 70 protsenti 2020. aastal jõustuvatele nõuetele. Algamas väga intensiivne ümberkorralduste periood. Analüüsime põhjalikult täna tulnud otsust ja teeme vajalikud muutused halduspraktikas, ütles ta.

2014. ja 2015. aastal jõustusid ravimiseaduses integratsiooni- ja omandipiirangud, mis näevad 2020. aastaks ülemineku nn proviisorapteekide süsteemile. Praegu vältaval üleminekuajal on piirangutele mittevastavatel ettevõtjatel keelatud uusi apteeke avada. Ravimiseaduse muutmisel kehtestatud rakendussätted lubavad kuni 2020. aastani tegevust jätkata üksnes senistes apteekides.

Halduskolleegium kontrollis ravimiseaduse muudatuse põhiseaduspärasust asjassepuutuvas osas ehk uute apteekide avamise keelu ulatuses. See keeld riivab küll ettevõtlusvabadust ja võrdsuse põhimõtet, kuid on mõõduka piiranguna õigustatud ülekaaluka avaliku huviga, s.o rahvatervise kaitsega. Apteegituru korraldamisel kasutatavate vahendite valikul on seadusandjal ulatuslik otsustusruum. Kolleegiumi hinnangul on piirangud õigusselged ning puudub vastuolu põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega.

Pane tähele

OÜ Tamsalu Uus Apteek kaebus

08.06.2014 esitas OÜ Tamsalu Uus Apteek kaebuse Tartu Halduskohtule, et keelata Ravimiametil teha otsust, mille alusel saaks Euroapteek OÜ avada haruapteegi Tamsalus ja taotles esialgset õiguskaitset. Kohus nõustus Ravimiametiga ja ei kohaldanud esialgset õiguskaitset. Ravimiameti otsusega võimaldati kõnealune haruapteek avada ning Euroapteek OÜ avas haruapteegi Tamsalus, mis töötab seal siiani. Alla 4000 elanikuga asulates on haruapteegi loomine lubatud, toona oli Tamsalus 2197 elanikku. Kaebaja pidas seni Tamsalus apteeki ainsa ettevõtjana.Halduskohtus jätkus vaidlus Ravimiameti otsuse üle. Tartu Halduskohus nõustus Ravimiametiga ja jättis 29.03.2016 otsusega kaebuse rahuldamata.Kaebaja vaidlustas 28.04.2016 halduskohtu otsuse Tartu Ringkonnakohtus. 31.08.2017. a jättis Tartu Ringkonnakohus kaebaja apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Ravimiameti otsus jäi jõusse.25.09.2017 esitas OÜ Tamsalu Uus Apteek kassatsioonkaebuse, mis vaadati läbi 9. aprilli 2018 istungil. Riigikohus tegi otsuse 29. mail 2018.

 Türi Apteek OÜ ja Folia Apteek OÜ kaebus

23.11.2015 Türi Apteek OÜ ja Folia Apteek OÜ vaidlustasid ravimiameti 13.11.2015 otsuse, mille alusel BENU Apteek Eesti OÜ Jüril tegutsenud üldapteek kolis Türi linna. Tänaseks on  apteek sealt ära kolinud, samasse kohta kolis 20.02.2017 teine apteek  - samas kohas töötab, kuid teise nime all (kohtuvaidlus kestab). Kaebaja  vaidlustas apteegi kolimise lubatavuse ning leidis, et uue asukohas apteegi avamisel tuleb kohaldada apteegi omandipiiranguid. Samuti taotleti esialgse õiguskaitse kohaldamist. Tartu Halduskohus nõustus Ravimiameti otsusega ja jättis rahuldamata esialgse õiguskaitse taotluse, sama tegi ka Tartu Ringkonnakohus. Kaebajad olid seni ainsad apteegiteenuse osutajad Türil.Vaidlus jätkus ning 02.06.2016 Tartu Halduskohus nõustus Ravimiametiga ja jättis kaebuse rahuldamata.22.06.2016 esitasid Türi Apteek OÜ ja Folia Apteek OÜ apellatsioonkaebuse. 08.11.2017 jättis Tartu Ringkonnakohus apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Ravimiameti otsus jäi jõusse.08.12.2017 esitasid Türi Apteek OÜ ja Folia Apteek OÜ kassatsioonkaebuse. Riigikohus tegi otsuse 29. mail 

Hetkel kuum