Indrek Mäe • 13. juuni 2017 kell 12:00

Tallink kinnitas dividendi

Tallinki laev.  Foto: Raul Mee

Tallink Grupi aktsionäride korraline üldkoosolek kinnitas täna muuhulgas puhaskasumi jaotamise.

Koosolekul kinnitati Tallinki 2016. majandusaasta puhaskasum summas 44 104 000 eurot, millest reservkapitali eraldati 2 206 000 eurot.

Dividende makstakse puhaskasumist kokku summas 20 096 000 eurot ehk 3 eurosenti ühe aktsia kohta.

Ülejäänud summa kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28. juuni kell 23.59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 5. juulil 2017 ülekandega aktsionäri pangakontole.

Lisaks pikendas aktsionäride koosolek Enn Pandi volitusi nõukogu liikme kohal järgnevaks kolmeks aastaks ning nimetas selle majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks KPMG Baltics OÜ.

Juhatus esitas aktsionäridele kinnitamiseks ka eelmise majandusaasta aruande, mis sai kohalolnud investoritelt ka heakskiidu.

Koosolekule registreerus 80 aktsionäri, kes omasid kokku 530 290 789 aktsiat. Kokku oli koosolekul esindatud 79,16 protsenti Tallink Grupi kogu aktsiakapitalist.

Hetkel kuum